Đối tác quốc tế

27-07-2015 | News

Trong nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, chứng nhận đánh giá, QMS đã có những thành công đáng kể trong và ngoài nước...

Về QMS Việt Nam

11-07-2015 | News

Mục tiêu của QMS Việt Nam là hỗ trợ phát triển kinh tế tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trong các lĩnh vực ...

Sự khác biệt

07-07-2015 | News

Ưu điểm chứng nhận với Dịch vụ chứng nhận quốc tế

 Top