Tên Khách Hàng Loại Khách Hàng Tiêu Chuẩn Đất Nước Vùng Trạng Thái
Hoang Bao Nguyen Co. Ltd Clothing and Footwear Manufacturing ISO 9000 Viet Nam Hồ Chí Minh Active
Phan Minh Investment Production Trading Services Co. Ltd Other Food Product Manufacturing HACCP Viet Nam An Giang Active
Thang Long Metal Wares Joint Stock Company Other Fabricated Metal Product Manufacturing ISO 9000 Viet Nam Hà Nội Active
Eclat Fabrics Viet Nam Co. Ltd Textile Product Manufacturing ISO 14000 Viet Nam Bà Rịa-Vũng Tàu Active
The Ky Long JSC Polymer Product Manufacturing ISO 9000 Viet Nam Hồ Chí Minh Active
Tri Tin Co. Ltd Other Food Product Manufacturing HACCP Viet Nam Khánh Hòa Active
PHU DAT MECHANICAL AND ELECTRICAL JSC Electrical Services ISO 9000 Viet Nam Hồ Chí Minh Active
PHUC HAO PRODUCING AND TRADING CO., LTD Other Food Product Manufacturing ISO 9000 Viet Nam Hồ Chí Minh Active
MIEN TRUNG TRADING AND TOURIST Division F Wholesale Trade ISO 9000 Viet Nam Hồ Chí Minh Active
BINH THUAN CONSTRUCTION MATERIALS AND MINERAL JSC Non-Metallic Mineral Product Manufacturing ISO 9000 Viet Nam Bình Thuận Active
Shinryo Vietnam Corporation Construction Services ISO 9000 Viet Nam Hồ Chí Minh Active
Shinryo Vietnam Corporation Construction Services OHSAS 18000 Viet Nam - Active
 Top