Tên Khách Hàng Loại Khách Hàng Tiêu Chuẩn Đất Nước Vùng Trạng Thái
Socon Vietnam Joint Stock Company Residential Building Construction ISO 9000 Viet Nam - Active
Socon Vietnam Joint Stock Company Residential Building Construction OHSAS 18000 Viet Nam - Active
Hoa Phat Furniture Joint Stock Company Furniture Manufacturing ISO 14000 Viet Nam Hưng Yên Active
Nam Phong Paint Joint Stock Company Polymer Product Manufacturing ISO 9000 Viet Nam Hà Nội Active
Nam Phong Paint Joint Stock Company Polymer Product Manufacturing ISO 14000 Viet Nam Hà Nội Active
Briskheat VietNam Company Ltd Polymer Product Manufacturing ISO 9000 Viet Nam Đồng Nai Active
Sadico Can Tho Joint Stock Company Polymer Product Manufacturing ISO 9000 Viet Nam Cần Thơ Active
Sadico Can Tho Joint Stock Company Polymer Product Manufacturing ISO 14000 Viet Nam Cần Thơ Active
Viet Nam TKT Plastic Packaging Joint Stock Company Converted Paper Product Manufacturing ISO 9000 Viet Nam Bình Dương Active
Viet Nam TKT Plastic Packaging Joint Stock Company Converted Paper Product Manufacturing OHSAS 18000 Viet Nam Bình Dương Active
Vimeco Mechanical and Trading Joint Stock Company Basic Chemical and Chemical Product Manufacturing ISO 9000 Viet Nam Hồ Chí Minh Active
Hai Van Construction Investment Joint Stock Company (HAVACONS) Residential Building Construction ISO 9000 Viet Nam Hồ Chí Minh Active
 Top