Tên Khách Hàng Loại Khách Hàng Tiêu Chuẩn Đất Nước Vùng Trạng Thái
Tri Tin Company Limited. Farming of Plants. HACCP Viet Nam Hồ Chí Minh Active
Thang Long Metal Wares Joint Stock Company Other Fabricated Metal Product Manufacturing ISO 9000 Viet Nam Hà Nội Active
Thai Trung Steel Rolling Joint Stock Company Basic Ferrous Metal Manufacturing ISO 9000 Viet Nam - Active
Hao Huong Company Limited Seafood Processing. HACCP Viet Nam Hồ Chí Minh Active
Hao Huong Company Limited Seafood Processing. ISO 9000 Viet Nam Hồ Chí Minh Active
Tan Phu Mechanical Electrical Power Joint Stock Company Electrical Equipment Manufacturing ISO 9000 Viet Nam Hồ Chí Minh Active
Viet Can Corporation. Pump, Compressor, Heating and Ventilation Manufacturing ISO 9000 Viet Nam Hồ Chí Minh Active
Hoang Bao Nguyen Company Limited. Clothing and Footwear Manufacturing ISO 9000 Viet Nam Hồ Chí Minh Active
Dak Nguyen Hong Honey Exloitation Co Ltd. Farming of Animals. HACCP Viet Nam Đắc Lắc Active
Gavi Joint Stock Company. Processing of perishable plant products. HACCP Viet Nam An Giang Active
Tan Thanh Trading Mechanic Corporation. Motor Vehicle and Motor Vehicle Part Manufacturing ISO 9000 Viet Nam Hồ Chí Minh Active
Coteccons Construction Joint Stock Company. Residential Building Construction ISO 9000 Viet Nam Hồ Chí Minh Active
 Top