Tên Khách Hàng Loại Khách Hàng Tiêu Chuẩn Đất Nước Vùng Trạng Thái
Phan Me Coal Mine (Branch of Thai Nguyen Iron and Steel Corp. JS) Coal Mining ISO 9000 Viet Nam - Active
Phu My Engineering Construction JSC Residential Building Construction ISO 9000 Viet Nam Hồ Chí Minh Active
Phu Nhuan Construction And Housing Trading Co. Ltd. Residential Building Construction ISO 9000 Viet Nam Hồ Chí Minh Active
Phu Nhuan Technical Construction JSC Residential Building Construction ISO 9000 Viet Nam Hồ Chí Minh Active
Quang Phat Investment Construction Corp. Residential Building Construction ISO 9000 Viet Nam Hồ Chí Minh Active
Qui Phuc Trading Service Production Co. Ltd. Furniture Manufacturing ISO 9000 Viet Nam Hồ Chí Minh Active
Red Deer Co. Ltd. Structural Metal Product Manufacturing ISO 9000 Viet Nam Hồ Chí Minh Active
Rose Investment Corp. (RSI) Residential Building Construction ISO 9000 Viet Nam Hồ Chí Minh Active
S.P Co. Ltd. Printing and Printing Support Services ISO 9000 Viet Nam Hồ Chí Minh Active
Sadico Can Tho Joint Stock Company Polymer Product Manufacturing ISO 9000 Viet Nam Cần Thơ Active
Sadico Can Tho Joint Stock Company Polymer Product Manufacturing ISO 14000 Viet Nam Cần Thơ Active
Asia Non-ferrous Metal Joint Stock Company Electrical Equipment Manufacturing ISO 9000 Viet Nam Hồ Chí Minh Active
 Top