Tên Khách Hàng Loại Khách Hàng Tiêu Chuẩn Đất Nước Vùng Trạng Thái
T27 Consultant JSC Architectural, Engineering and Technical Services ISO 9000 Viet Nam Khánh Hòa Withdraw
Tan Son Nhat Cargo Services Co. Ltd. Other Transport Support Services ISO 9000 Viet Nam Hồ Chí Minh Active
Thai Trung Steel Rolling JSC Basic Ferrous Metal Manufacturing ISO 9000 Viet Nam - Active
Thanh Tri Garment JSC Clothing and Footwear Manufacturing ISO 9000 Viet Nam Hà Nội Withdraw
Thanh Trien Co. Ltd. Clothing and Footwear Manufacturing ISO 9000 Viet Nam Hồ Chí Minh Active
The Minh Co. Ltd. Building Installation Services ISO 9000 Viet Nam Hồ Chí Minh Active
The Nutrition Center of Ho Chi Minh City Allied Health Services ISO 9000 Viet Nam Hồ Chí Minh Active
Thien Kim JSC Structural Metal Product Manufacturing ISO 9000 Viet Nam Đà Nẵng Active
Thien Quy Production Trading Services Co. Ltd. Building Installation Services ISO 9000 Viet Nam Hồ Chí Minh Active
Thu Ha Coffee Corp. Other Food Product Manufacturing ISO 9000 Viet Nam Gia Lai Active
Tien Giang Vegetables and Fruits JSC Fruit and Vegetable Processing ISO 9000 Viet Nam Tiền Giang Active
Tra Vinh Gabion JSC (TRA VINH GARBION) Iron and Steel Forging ISO 9000 Viet Nam Trà Vinh Withdraw
 Top