ĐÀO TẠO MIỄN PHÍ - CHUYỂN ĐỔI HTQLCL ISO 9001:2015

Khóa đào tạo miễn phí

GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN DOANH NGHIỆP THEO 

TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ISO 9001 PHIÊN BẢN 2015

 

DOWNLOAD THƯ MỜI ĐÀO TẠO      ĐĂNG KÍ ĐÀO TẠO ISO 9001:2015

 

Tiêu chuẩn ISO 9001 –Tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng –là một tiêu chuẩn quốc tế quan trọng và được phổ biến rộng rãi nhất với gần 2 triệu tổ chức đang áp dụng trên toàn thế giới, trong đó có hơn 200 nghìn doanh nghiệp Việt Nam.

Năm 2015 đánh dấu một bước chuyển đổi vô cùng quan trọng của tiêu chuẩn với sự ra đời của phiên bản ISO 9001:2015. Tiêu chuẩn cho thấy nhiều thay đổi quan trọng về cấu trúc, nội dung và tư duy cốt lõi và đặc biệt là tính chiến lược của “Tư duy quản trị rủi ro”.

Những cải tiến trong phiên bản 2015 sẽ mang đến nhiều lợi ích nhưng đồng thời cũng bắt buộc các tổ chức áp dụng tiêu chuẩn phải thực hiện và đảm bảo các yêu cầu trọng điểm như sau:

1.  Xác định, phân tích và ngăn ngừa rủi ro đến từ mọi hoạt động của tổ chức.

2.  Tái xây dựng và tối ưu hóa hệ thống quy trình sản xuất –kinh doanh

3.  Tăng cường kiểm soát chặt chẽ toàn bộ hệ thống vận hành doanh nghiệp

4.  Đưa quản trị chất lượng trở thành trung tâm của chiến lược kinh doanh

5.  Xây dựng những yếu tố cơ bản tạo nên nền tảng vững chắc để “phát triển vững bền” cho tương lai

Quá trình cải tiến cũng sẽ phải đối mặt với những rào cản như Rào cản tư duy hệ thống, Rào cản chống lại sự thay đổi, Rào cản về chi phí chuyển đổi, v.v.


Thấu hiểu những yêu cầu của ISO 9001:2015

 • Cấu trúc bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và xu hướng cấu trúc chuẩn của các tiêu chuẩn hệ thống quản lý do tổ chức ISO ban hành
 • Những thay đổi của phiên bản ISO 9001:2015 so với ISO 9001:2008
 • Những ảnh hưởng của những bổ sung, thay đổi trong Tiêu chuẩn Quốc tế mới
 • Xác định các yêu cầu mới về thông tin dạng văn bản (tài liệu, hồ sơ)

Giải pháp xây dựng Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

 • Xác định phương pháp chuyển đổi hệ thống
 • Nhận diện, đánh giá và kiểm soát rủi ro trong Hệ thống QLCL ISO9001:2015
 • Xây dựng Chương trình hành động Chuyển đổi hệ thống theo tiêu chuẩn mới
 • Tích hợp ISO9001:2015 với các tiêu chuẩn khác (ISO14001, OHS18001, ISO22000, ISO27000,...)

Cuối chương trình, cán bộ ISO sẽ có khả năng:

 • Thấu hiểu những cải tiến của ISO 9001:2015
 • Hình thành tư duy áp dụng quản trị rủi ro trong xây dựng hệ thống vận hành
 • Xác định những công tác tổ chức cần phải thay đổi để đáp ứng tiêu chuẩn mới
 • Xây dựng kế hoạch chuyển đổi hệ thống quản trị chất lượng
 • Xử lý những khó khăn trong quá trình chuyển đổi hệ thống
 • Tiến hành xây dựng hệ thống “Thông tin được văn bản hóa” đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn

 

  Đối tượng tham dự

1 Các cán bộ tham gia vào Hệ thống Quản lý chất lượng hoặc các đối tượng phải đánh giá các nhà cung ứng/ các nhà thầu phụ và thiết lập các đội đánh giá.
2 Các đánh giá viên tương lai tham gia vào các hoạt động đánh giá nội bộ trong Doanh nghiệp.
3 Các cán bộ chịu trách nhiệm chính cho việc thiết lập các hệ thống chất lượng.

 
  phương pháp đào tạo

 Phương pháp thực hành tạo cho các học viên tiếp cận với các tình huống thực tế. Tham dự đầy đủ dưới vai trò đánh giá hệ thống dưới sự hướng dẫn tận tình của giảng viên chính.

  Địa điểm & thời gian

    Địa điểm: Tòa nhà Sunderland - 307A, Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10,                                           Quận Phú Nhuận, Tp. HCM

  Thời lượng:  8:30 - 16:30. 
                            Chi tiết vui lòng xem tại mục Đăng kí ở cuối bài viết.

 
  học phí

    Miễn phí cho 02 học viên/doanh nghiệp


    Học viên thứ 3 trở đi: 500.000 VND/học viên