Từ tốt đến vĩ đại

| News

Jim Collins cùng nhóm nghiên cứu đã miệt mài nghiên cứu những công ty có bước nhảy vọt và bền vững để rút ra những kết luận sát sườn, những yếu tố cần kíp để đưa công ty từ tốt đến vĩ đại. Đó là những yếu tố khả năng lãnh đạo, con người, văn hóa, kỷ luật, công nghệ… Những yếu tố này được nhóm nghiên cứu xem xét tỉ mỉ và kiểm chứng cụ thể qua 11 công ty nhảy vọt lên...

The Poverty Line Poverty is not natural

| News

Poverty, in most countries are not natural. It is not that there is no resources in the country. But some foolish leaders of the society and a small group of elite siphon away the power-to-buy , the money to richer countries.

Đừng bao giờ đi ăn một mình

| News

Đây là cuốn sách kinh doanh bán chạy nhất về sức mạnh của các mối quan hệ, được cập nhật với những lời khuyên chuyên sâu để tạo ra kết nối trong thế giới số. "Đừng đi ... Chạy đến hiệu sách gần nhất của bạn. Cuốn sách đặc biệt nhất và quý giá mà tôi đã gặp trong một thời gian dài, dài." (Tom Peters). Bạn có muốn tiến lên trong cuộc sống? Leo lên bậc thang để thành công? Keith Ferrazzi,...

Mindfulness: The Path to the Deathless

| News

The aim of this book is to provide a clear instruction in and reflection on Buddhist meditation as taught by Ajahn Sumedho, a bhikkhu (monk) of the Theravadin tradition. The following chapters are edited from longer talks Ajahn Sumedho has given to meditators as a practical approach to the wisdom of Buddhism. This wisdom is otherwise known as Dhamma, or ‘the way things are.

Little Book about Big Mission of India

| News

The Little Book about Big Mission of India shares the appreciation for unique Indian historical experience of the ancient Vedic way of life. The Vedic spirituality was neither philosophical nor religious as also neither atheistic nor theistic. Thus, the Indian spiritual heritage is of crucial importance for humankind because it keeps the live line on human practical wisdom applicable in any era of humanity.

Productivity 24 Hacks To Improve Business Performance and Profits

| News

A look at the linkage between Performance Science and Business Profits. 24 Productivity Hacks that are created from neuroscience, performance science, cognitive behavioural, sporting and behavioural sciences rounded off with a 21st century approach to performance synchrony.

 Top