ĐÀO TẠO VẬN HÀNH & CẢI TIẾN

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
ĐÀO TẠO VẬN HÀNH & CẢI TIẾN

Trước sự mở cửa, tăng cường hòa nhập vào các trường quốc tế của nền kinh tế Việt Nam, tiêu biểu như việc Đàm phán Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP), đã mở  rất nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Việt phát triển, vươn xa ra thế giới, được hợp tác kinh doanh cùng các doanh nghiệp lớn mạnh của thế giới. Nhưng, song song đó lại chính là những thách thức mang đến những rủi ro kinh doanh cho các doanh nghiệp, đó có thể là sự cạnh tranh về thị trường, về sản phẩm, về nhân lực, …
Vì thế, trước những cơ hội và thách thức ấy, các doanh nghiệp cần phải cải tiến, thay đổi, xóa bỏ các khiếm khuyết để có được những bước đệm mạnh mẽ trước sự thay đổi và phát triển của nền kinh tế.
Theo đó, nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp những kiến thức, đề xuất nhằm hỗ trợ quá trình thay đổi, chuyển mình để phát triển, QMS Việt Nam chính thức tổ chức các khóa Đào tạo Vận hành & Cải tiến  nhằm mang đến cho doanh  nghiệp những kiến thức quan trọng cho sự thay đổi từ bên trong và quan trọng nhất- thay đổi, cải tiến từ quá trình vận hành, quản lý, kiểm soát & quản trị những rủi ro và sự thay đổi.
ĐĂNG KÍ KHÓA ĐÀO TẠO

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO

  • Khóa đào tạo Nhận thức & Áp dụng hiệu quả Lean;
  • Khóa đào tạo Nhận thức & Áp dụng hiệu quả Six Sigma;
  • Khóa đào tạo Thực hiện hiệu quả 5S;
  • Khóa đào tạo Hiểu & Ứng dụng mô hình Kaizen;
  • Khóa đào tạo Quản trị rủi ro Doanh nghiệp;
  • Khóa đào tạo Quản trị Sự thay đổi;
  • Khóa đào tạo Cải tiến Quy trình vận hành Doanh nghiệp;

 

  Địa điểm:
307A, Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM 
  Thời gian
Theo sắp xếp giữa Doanh nghiệp & QMS
 Thời lượng
Theo từng Khóa đào tạo
  Chi phí:
Theo từng Khóa đào tạo
 
 
 
QMS VIETNAM Co. Ltd.
 
  307A Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10,
Quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh
 (+84-258) 3760 118 
 qms.com.vn
Thanks for contribution: