Đối tác quốc tế

Trong nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, chứng nhận đánh giá, QMS đã có những thành công đáng kể trong và ngoài nước. Góp phần vào thành công hôm nay, không chỉ nhờ vào những nỗ lực không ngừng của QMS mà còn phải nhắc đến sự hỗ trợ đắc lực của các đối tác quốc tế trong nhiều năm qua. 


 

DIỄN ĐÀN CÔNG NHẬN QUỐC TẾ IAF

IAF là hiệp hội những tổ chức đánh giá chứng nhận sự phù hợp và những tổ chức khác trên thế giới quan tâm đến đánh giá phù hợp trong các lĩnh vực hệ thống quản lý, sản phẩm, dịch vụ, nhân sự và các chương trình đánh giá phù hợp tương tự khác. Chức năng cơ bản của IAF là phát triển một chương trình toàn cầu duy nhất đánh giá phù hợp nhằm giảm rủi ro cho doanh nghiệp và khách hàng của mình bằng cách đảm bảo với họ rằng các chứng chỉ đã được chứng nhận có thể đáng tin cậy. Sự công nhận này đảm bảo thẩm quyền của người sử dụng và sự công bằng của tổ chức chứng nhận.

 

 TỔ CHỨC CÔNG NHẬN QUỐC TẾ JAS-ANZ

JAS-ANZ là một trong những tổ chức Công nhận quốc tế có uy tín nhất, được thành lập vào năm 1991 theo thỏa thuẩn chính thức của hai chính phủ Australia và New Zealand. JAS-ANZ cùng với các Tổ chức Công nhận khác như UKAS (Anh), ANAB (Mỹ)... là thành viên sáng lập nên Diễn đàn công nhận quốc tế IAF, đồng thời cũng là thành viên sáng lập của Hiệp hội Công nhận Thái Bình Dương (PAC) và Hiệp hội quốc tế về đào tạo và chứng nhận chuyên gia đánh giá (IATCA). Một trong những mục tiêu cơ bản của JAS-ANZ là thiết lập liên kết quốc tế sao cho Giấy chứng nhận mang dấu công nhận của JAS-ANZ sẽ được khách hàng thừa nhận ở các thị trường thông qua thỏa thuận thừa nhận, đặc biệt là thị trường Châu Á, Châu Âu vả Bắc Mỹ.

 

RAB-QSA

Tổ chức quốc tế RABQSA được thành lập ngày 1/1/2005 trên cơ sở hợp nhất hai Tổ chức chứng nhận quốc tế lớn nhất trên thế giới là Registrar Accreditation Board (Mỹ) và Quality Society of Australasia International (Australia).Dịch vụ chứng nhận của RABQSA được thiết kế phù hợp, tương thích với từng lĩnh vực hoạt động.Tất cả các hoạt động chứng nhận của RABQSA được được duy trì, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế theo từng lĩnh vực công nghiệp nhằm đảm bảo giá trị chứng nhận đối với các tổ chức đào tạo, các cá nhân đã được RABQSA chứng nhận.Chứng nhận quốc tế của RABQSA chuyển giao những con người đã được chứng nhận về năng lực để đạt được mục tiêu tương ứng.Các văn phòng chính của RABQSA được đặt tại Sydney-Australia, Milwaukee-USA và Seoul-Korea, ngoài ra RABQSA cũng có các Văn phòng Đại diện quốc tế tại Brazil, Cyprus, Japan, Malaysia, New Zealand, Taiwan, Thailand và Turkey, và các văn phòng chi nhánh Seoul cũng được đặt tại Trung Quốc và Vietnam

IRCA (International Register of Certificated Auditors) là tổ chức chứng nhận chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý, trụ sở tại London – Vương Quốc Anh. IRCA đã chứng nhận cho trên 14,750 chuyên gia đánh giá từ 150 quốc gia. Dịch vụ chứng nhận của IRCA: - Chứng nhận chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý/ certification of auditors of management systems. - Chứng nhận khóa đào tạo và tổ chức đào tạo chuyên gia đánh giá.