ISO 9001 NHƯ MỘT CÔNG CỤ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

ISO 9001 NHƯ MỘT CÔNG CỤ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

ISO 9001 không chỉ đơn thuần là một chứng chỉ, một dạng tiêu chuẩn, nếu vận dụng nội dung một cách linh hoạt, ứng dụng khéo léo, thì ISO 9001 chính là những nguyên tắc về chất lượng thực tiễn kinh doanh tốt; vậy nên đây nên là một phần trong kế hoạch chiến lược của công ty thay vì chỉ là một cái gì đó chỉ để  đạt được chứng nhận.

 

Theo nội dung giới thiệu của Tiêu chuẩn ISO, thiết kế và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng của một tổ chức chịu ảnh hưởng bởi:

• Môi trường tổ chức, thay đổi môi trường đó, và các rủi ro liên quan đến môi trường đó

• Nhu cầu khác nhau của nó

• Mục tiêu cụ thể của nó

• Các sản phẩm cung cấp

• Các quy trình sử dụng

• Quy mô và cơ cấu tổ chức

Về nhận thức, đa phần các doanh nghiệp đều có cùng sự quan tâm là tăng tính hiệu quả, sự hài lòng của khách hàng và lợi nhuận, nhưng rất ít doanh nghiệp nắm bắt được nếu áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 sẽ đạt được gì; hầu hết đều không nắm bắt được sức mạnh thực sự của tiêu chuẩn ISO 9001, ngay cả những doanh nghiệp đã đạt được chứng chỉ này nhiều năm, trải qua nhiều giai đoạn của ISO. Hầu hết đều nghĩ về tiêu chuẩn như là một bộ phận chất lượng, một phần chiến lược trong kế hoạch kinh doanh, đôi khi chỉ nghĩ đến khi một khách hàng yêu cầu một công ty được chứng nhận ISO 9001 hay khi nó xuất hiện trong một bảng câu hỏi thầu cho một dự án.

Liệu ISO 9001 thực sự có làm tăng giá trị?

Giá trị mang lại từ ISO ắc hẳn rất nhiều người làm chủ doanh nghiệp luôn thắc mắc, đặt câu hỏi về lọi ích thực sự từ nó, hay nó chỉ là một chuỗi những yêu cầu lằng nhằng, rắc rối, nguyên tắc nặng nề,… mà họ phải tuân thủ để đủ chuẩn kinh doanh ra thế giới, đủ yêu cầu các nhà thầu, đủ yêu cầu nhà đầu tư.

Nhưng, nếu ISO chỉ đơn giản là một hệ thống những rắc rối, những yêu cầu cứng nhắc thì tại sao lại rất nhiều nhà thầu, nhà đầu tư, đối tác, khách hàng lại cần doanh nghiệp cần đến nó mới được tham gia đàm phán?

Một trong những lợi ích lớn nhất của tiêu chuẩn là nguyên tắc sử dụng cách tiếp cận quy trình để quản lý. David Levine và Michael Toffel của Trường Kinh doanh Harvard đã công bố "Quality Management and Job Quality", một bài báo tổng kết một nghiên cứu thực nghiệm về những lợi ích mà 916 công ty đã thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 9001 so với 17.849 nonadapters. Một số lợi ích được ghi nhận trong nghiên cứu bao gồm tỷ lệ sống sót cao hơn, doanh thu cao hơn, tăng việc làm và tăng lương. Bên cạnh những lợi ích này, còn có những vấn đề khác như: giảm phát thải chất thải, tăng năng suất, cải thiện sự chú ý đến chi tiết, và cải thiện hiệu quả về sức khoẻ và an toàn. ISO 9001 nên được coi là một công cụ quản lý kinh doanh cho tổ chức để thúc đẩy giá trị thực sự và kết quả.

ISO 9001: Một công cụ quản lý kinh doanh

Mô hình kinh doanh mô tả cách thức tổ chức tạo ra, phân phối và thu thập giá trị cho bất kỳ ai hoặc bất cứ thứ gì bị ảnh hưởng bởi tổ chức. Mô hình kinh doanh nên phác thảo nhiệm vụ, chiến lược, cơ sở hạ tầng, cơ cấu tổ chức và các quy trình hoạt động của tổ chức sẽ được sử dụng để thực hiện mô hình kinh doanh. Một tổ chức phải mang lại giá trị cho khách hàng và thuyết phục khách hàng trả giá trị đó. Khi họ trả tiền, tổ chức phải hoạt động theo cách mà sẽ mang lại lợi nhuận.

Nếu ISO 9001 được sử dụng như một công cụ quản lý kinh doanh, mọi nhân viên trong tổ chức cần phải có một sự hiểu biết cơ bản về cách tổ chức tạo ra doanh thu, thứ tự và luồng các quy trình tổ chức và vai trò của chúng trong các quy trình chung của công ty. Nếu không hiểu các quy trình của tổ chức, rất khó để chẩn đoán các vấn đề, tìm ra (các) nguyên nhân thực sự và thực hiện các hành động ngăn ngừa hoặc khắc phục.

Phương pháp tiếp cận quy trình dựa trên bốn nguyên tắc:

1. Hiểu và đáp ứng các yêu cầu

Hầu hết các vấn đề trong các tổ chức liên quan đến việc không hiểu và đáp ứng các yêu cầu của ISO 9001. Nhân viên thường kém hơn bởi vì họ không có một sự hiểu biết rõ ràng về yêu cầu công việc của họ. Khách hàng thường không hài lòng bởi vì các yêu cầu của họ không được hiểu và đáp ứng. Hiểu được yêu cầu là trách nhiệm của cả hai bên liên quan. Để nhân viên thành công, điều quan trọng là tổ chức phải xác định tất cả các yêu cầu công việc cho từng vị trí và giải thích rõ ràng cho từng nhân viên.

Cũng rất quan trọng để khách hàng về các yêu cầu. Khách hàng có thể hiểu những gì họ muốn, nhưng có thể không hiểu các yêu cầu liên quan đến việc cung cấp những gì họ muốn. Một khi các yêu cầu được hiểu, cơ hội của những yêu cầu này sẽ được tăng lên đáng kể, và quá trình này có thể làm gia tăng giá trị cho tổ chức.

2. Xem xét các quy trình về giá trị gia tăng

Các quy trình tổ chức nên gia tăng giá trị nội bộ và bên ngoài tất cả trong suốt quá trình, từ việc nắm bắt các yêu cầu của khách hàng đến việc phân phối cuối cùng. Đây là khi hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 thực sự trở thành công cụ quản lý kinh doanh và không phải là một công cụ tiếp thị để thu hút khách hàng. Các quy trình biến đổi đầu vào (nghĩa là các yêu cầu về hiểu biết) thành các đầu ra mong muốn (đáp ứng các yêu cầu). Nếu không có đầu vào kiểm soát, tổ chức sẽ không làm tăng giá trị khi đầu ra của quá trình được phân phối.

Giá trị gia tăng là gì? Giá trị được dựa trên quan điểm của người nhận quy trình. Giá trị nội bộ có thể có nghĩa là một nhân viên đang đáp ứng các yêu cầu của mô tả công việc. Bên ngoài nó có thể có nghĩa là các yêu cầu của khách hàng đang được đáp ứng, đúng thời hạn và trên đúng hạn mức ngân sách.

Không có gì tồi tệ hơn cho một tổ chức là không có các quy trình không làm tăng giá trị hoặc không có hiệu quả. Một ví dụ là khi gọi dịch vụ khách hàng, và đại diện yêu cầu một danh sách các câu hỏi để xác minh danh tính; khi người này biết rằng không thể giúp đỡ, người này sẽ chuyển tới một đại diện khác, người mới này sẽ hỏi cùng một danh sách các câu hỏi. Bây giờ họ đã dành 15 phút để xác minh danh tính và đã không dành thời gian giải quyết vấn đề thực sự của khách hàng. Phải lặp lại thông tin không có giá trị cho khách hàng hoặc tổ chức. Giá trị được xác định tại "điểm đầu ra" của mỗi quy trình, điều này sẽ rất khó đạt được nếu "đầu vào" cho quá trình này không được hiểu.

3. Lấy kết quả của quá trình thực hiện và hiệu quả

Một khi tổ chức hiểu được các quy trình của nó, điều quan trọng là theo dõi hoạt động để đánh giá hiệu quả. Một hệ thống quản lý chất lượng cần phải là một phần chiến lược của kế hoạch kinh doanh tổng thể, do đó bắt buộc phải xác định xem các quy trình có giúp đỡ tổ chức có đáp ứng được các mục tiêu chung của lý do tại sao quá trình ban đầu được tạo ra. Ví dụ, mục đích của quá trình kiểm tra cuối cùng là đảm bảo rằng sản phẩm không phù hợp sẽ không được giao cho khách hàng. Để đạt được kiểm tra cuối cùng, các tiêu chuẩn (tức là đầu vào) phải được xác định để kiểm tra viên có thể xác định xem sản phẩm có đáp ứng các yêu cầu (đầu ra) hay không.

Mỗi quy trình đều có sự khác nhau, do đó ngay cả một quá trình hiệu quả sẽ không ngăn chặn sản phẩm không phù hợp 100 phần trăm thời gian. Tổ chức có thể thiết lập một mục tiêu để có tỷ lệ sản phẩm 2% không phù hợp. Để theo dõi việc này trên cơ sở liên tục, tổ chức sẽ phải ghi lại mỗi lần sản phẩm được trả lại để có thể đo được hiệu suất và hiệu quả của quá trình kiểm tra cuối cùng. Nếu quá trình không được giám sát và tỷ lệ sản phẩm không phù hợp vượt quá 2%, tổ chức sẽ phải phân tích nguyên nhân và thực hiện hành động khắc phục để cải thiện quá trình kiểm tra cuối cùng và đạt được mức độ chấp nhận.

Một khi tổ chức hiểu được các quy trình của nó, điều quan trọng là theo dõi hoạt động để đánh giá hiệu quả. Một hệ thống quản lý chất lượng cần phải là một phần chiến lược của kế hoạch kinh doanh tổng thể, do đó bắt buộc phải xác định xem các quy trình có giúp đỡ tổ chức có đáp ứng được các mục tiêu chung của lý do tại sao quá trình ban đầu được tạo ra. Ví dụ, mục đích của quá trình kiểm tra cuối cùng là đảm bảo rằng sản phẩm không phù hợp sẽ không được giao cho khách hàng. Để đạt được kiểm tra cuối cùng, các tiêu chuẩn (tức là đầu vào) phải được xác định để kiểm tra viên có thể xác định xem sản phẩm có đáp ứng các yêu cầu (đầu ra) hay không.

4. Cải tiến liên tục các quá trình dựa trên đo lường khách quan

Lý do tại sao nhiều tổ chức không đạt được tiềm năng hoặc vẫn còn trì trệ là họ không có cơ chế để thúc đẩy sự cải tiến liên tục. Họ chỉ đơn giản chạy xung quanh để đưa ra lửa, giải quyết các vấn đề bề mặt, và đáp ứng với các "vấn đề trong ngày" chứ không phải là địa chỉ các vấn đề hiệu suất quá trình dựa trên các biện pháp khách quan. Đây là một trong những lý do khiến các công ty nhỏ và vừa vẫn còn nhỏ, và tại sao các công ty lớn không đạt được lợi nhuận tối đa. ISO 9001 cung cấp các biện pháp khách quan nhằm liên tục cải tiến.

ISO 9001 không đơn thuần chỉ là một tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng và nên được sử dụng như là một công cụ quản lý kinh doanh. Tập trung vào việc thực hiện một cách tiếp cận quy trình sẽ dẫn đến một phương pháp có hệ thống để xác định và kiểm soát quy trình để đảm bảo các yêu cầu được hiểu và đạt được trong một nỗ lực để làm tăng giá trị thực. Một khi các quy trình được giám sát thông qua các phép đo khách quan, một tổ chức có thể tập trung vào (các) nguyên nhân thực sự của các vấn đề về hiệu suất của quá trình. Đây là tiêu chuẩn ISO 9001 được sử dụng làm công cụ quản lý kinh doanh mà nó dự định.

 

Nguồn: Sưu tầm

Công ty TNHH QMS Việt Nam