KHÓA ĐÀO TẠO ĐÁNH GÍA VIÊN TRƯỞNG - LEAD AUDITOR ISO 9001:2015 - Khóa ngày 15-19/08/2017

KHÓA ĐÀO TẠO ĐÁNH GÍA VIÊN TRƯỞNG - LEAD AUDITOR ISO 9001:2015

Ngày 15-19/08/2017

Ngày 15-19/08/2017, Công ty TNHH QMS Việt Nam tổ chức khóa đào tạo Đánh giá viên trưởng - Lead Auditor ISO 9001:2015. Với sự tham gia của các học viên đến từ các công ty Tư vấn Khang Việt,  Bảo Bảo, Saigon Co.op, QTSC, UL VS Việt Nam, Viện ESDI, Viện FSB, Tân Thanh. Khóa học có sự giảng dạy của Ông Lê Bảo Luân hiện là Giám đốc kỹ thuật QMS Việt Nam có hơn 10 năm kinh nghiệm trong quản lý chất lượng và ông Phạm Minh Phương là Phó Giám Đốc kỹ thuật QMS Việt Nam, cả 2 giảng viên đều là đánh giá viên trưởng được RABQSA và IRCA công nhận.

Ngày học đầu tiên, học viên sẽ được giới thiệu về tiêu chuẩn ISO 9001:2015, phân tích các thuật ngữ, định nghĩa và cấu trúc tiêu chuẩn ISO9001:2015 và tìm hiểu về 7 nguyên tắc chất lượng.

Ngày thứ 2, học viên được nghiên cứu và phân tích những yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015, bên cạnh đó học viên sẽ được chia nhóm thực hành viết quy trình lưu đồ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Ông Lê Bảo Luân trực tiếp tham gia giảng dạy

Học viên thuyết trình bài thực hành

Một học viên Saigon Coop thuyết trình về bài tập thực hành của nhóm

Ngày thứ 3, học viên sẽ được tham gia trở thành đoàn đánh giá giả định. Các học viên sẽ đóng các vai trò khác nhau trong đoàn đánh giá như: đánh giá viên trưởng, đánh giá viên, chuyên viên kỹ thuật. Các học viên được tìm hiểu sâu hơn về những yêu cầu chuyên môn, kỹ thuật và đạo đức của một đánh giá viên. Bên cạnh đó, QMS còn cung cấp cho học viên kiến thức về thuật ngữ chuyên môn trong quá trình đánh giá, nguyên tắc đánh giá, quy trình tổ chức đánh giá. Và học viên được áp dụng ngay vào 1 bài tập thực hành “Lập kế hoạch đánh giá cho công ty giả định”

Ngày thứ 4, các học viên sẽ bước vào vai trò là những đánh giá viên thực thụ khi được tìm hiểu và thực hành về các phương pháp đánh giá, chuẩn bị checklist, họp mở đầu, xem xét các thông tin dưới dạng văn bản và rèn luyện kỹ năn giao tiếp cũng như ghi chú trong quá trình đánh giá.

Các học viên thảo luận sôi nổi

Các nhóm tham gia đánh giá chéo lẫm nhau

Ngày thứ 5, vẫn vào vai là các đanh giá viên sau khi tham gia đánh giá công ty giả định, học viên phải phân loại được sự không phù hợp, trình bày các phát hiện với đầy đủ thông tin theo yêu cầu quốc tế, lập báo cáo, họp kết thúc, theo dõi quá trình khắc phục và đóng phiếu CAR. Và cuối ngày, học viên sẽ làm bài thi trong vòng 120p để đút kết lại những kiến thức và kỹ năng được học trong suốt 5 ngày.

Kết thúc khóa học, hầu hết các học viên đều bày tỏ sự khá hài lòng từ nội dung giảng dạy, sự nhiệt tình của giảng viên cũng như sự chu đáo của đội ngũ nhân viên đào tạo. Trong thời gian sắp tới, QMS vẫn sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng thêm các khóa học thực tế như vậy để đáp ứng nhu cầu của các học viên và quý khách hàng.

Công ty TNHH QMS Việt Nam