KHÓA ĐÀO TẠO ĐÁNH GIÁ VIÊN TRƯỞNG - LEAD AUDITOR ISO 9001:2015 NĂM 2017 - HÀ NỘI

Khóa đào tạo 

ĐÁNH GIÁ VIÊN TRƯỞNG - LEAD AUDITOR 

TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ISO 9001 PHIÊN BẢN 2015

TẠI HÀ NỘI

DOWNLOAD BROCHURE KHÓA HỌC       ĐĂNG KÍ ĐÀO TẠO LEAD AUDITOR 

 

Khóa đào tạo 5 ngày về Đánh giá viên trưởng (Lead Auditor) do QMS tổ chức, giấy chứng nhận được QMS Việt Nam phối hợp cùng Global Certi cấp và được Exemplar Global - một trong hai tổ chức công nhận hàng đầu thế giới về năng lực đánh giá viên hệ thống quản lý - công nhận.

Khóa học được thiết kế nhằm cung cấp cho học viên các kỹ năng toàn diện về cả lý thuyết lẫn các kỹ thuật thực hành cần thiết cho việc thực hiện đánh giá Hệ thống chất lượng theo cách nhìn nhận của bên thứ ba, theo các yêu cầu của Examplar Global

Học viên vượt qua được các cuộc thảo luận liên tục trong suốt khóa học và kỳ thi viết tổ chức vào cuối khóa sẽ được trao chứng chỉ do Examplar Global công nhận có giá trị quốc tế.

Cuối khóa học, học viên sẽ nắm được:

 • Kiến thức vững vàng về các nguyên tắc, các kỹ năng và kỹ thuật đánh giá Hệ thống Quản lý Chất lượng.
 • Năng lực, khả năng nhận biết và giải quyết các khó khăn trong việc đánh giá, nhìn nhận một hệ thống quản lý chất lượng 

 • Phương pháp thực hành tạo cho các học viên tiếp cận với các tình huống thực tế.
 • Lý thuyết chuyên sâu giúp học viên hiểu rõ ý nghĩa của tiêu chuẩn và sự áp dụng của thực tiễn.
 • Ngôn ngữ và tài liệu sử dụng trong khóa học là Việt ngữ.

 • Các cán bộ tham gia vào Hệ thống Quản lý chất lượng hoặc các đối tượng phải đánh giá các nhà cung ứng / các nhà thầu phụ và thiết lập các đội đánh giá.
 • Các đánh giá viên tham gia vào việc thực hiện chứng nhận và các hoạt động đánh giá.
 • Các cán bộ chịu trách nhiệm chính cho việc thiết lập các hệ thống chất lượng

 • Ngày 01: GIới thiệu Tiêu chuẩn ISO 9001:2015
 • Ngày 02: Nghiên cứu và phân tích những yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015
 • Ngày 03: Bước đầu trở thành Đánh giá viên Hệ thống quản lý chất lượng.
 • Ngày 04: Tiến hành các hoạt động đánh giá một cách chuyên nghiệp và chuẩn mực
 • Ngày 05: Họp kết thúc và xây dựng báo cáo đánh giá theo tiêu chuẩn quốc tế
  ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Chỉ nhận tối đa 20 học viên trên nguyên tắc ưu tiên cho các học viên đăng ký trước. Chỉ xác nhận chổ cho học viên khi QMS nhận được bảng đăng ký hoàn chỉnh và thanh toán đầy đủ học phí.

 

 

 

 

 
  HỌC PHÍ

   Học phí: 12.000.000Đ/ học viên 
(Bao gồm chi phí học, giáo trình, trà bánh, ăn trưa, chứng chỉ và hóa đơn)
    Ưu đãi:

- 10% cho nhóm học viên đăng ký từ 3 người trở lên.

- 5% khi thanh toán 15 ngày trước khi khai giảng.

- Được tham gia thực tập thực tế cùng đoàn đánh giá

  ĐỊA ĐIỂM & THỜI GIAN

    Địa điểm:  Sẽ thông báo địa điểm cụ thể trước ngày khai giảng 1 tuần

  Thời lượng:  5 ngày - Xem lịch cụ thể tại mục Đăng ký sự kiện
                              8:00 đến 17:00 

 

 

 

 

 

 

 
  HOÀN TIỀN VÀ HỦY BỎ

 Nếu việc hủy bỏ được thông báo trong vòng 7 ngày trước khóa học, QMS sẽ không hoàn lại chi phí.

Nếu việc hủy bỏ được thông báo trước 7 ngày trước khóa học, QMS sẽ hoàn lại 50% học phí.

Tuy nhiên có thể chấp thuận việc thay thế học viên mà không phải đóng thêm khoản phí tổn nào.

QMS có quyền thay đổi lịch trình hoặc thay đổi địa điểm đào tạo của khóa học và sẽ thông báo cho toàn bộ học viên biết về sự thay đổi này