KHÓA ĐÀO TẠO NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ ISO 9001:2015 THÁNG 11/2017

Chương trình đào tạo

CHUYÊN VIÊN ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ ISO 9001:2015

(INTERNAL AUDITOR)

 

DOWNLOAD BROCHURE      ĐĂNG KÍ ĐÀO TẠO IQA

 

IQA là Khoá đào tạo 3 ngày về Nhận thức và Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý chất lượng.

Khóa học được thiết kế nhằm cung cấp cho học viên kiến thức chuyên sâu về cả lý thuyết lẫn các kỹ thuật thực hành cần thiết cho việc thực hiện đánh giá Hệ thống chất lượng của Doanh nghiệp. Bên cạnh đó, khoá học giúp học viên phát triển kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm, kỹ năng lãnh đạo và thái độ cần thiết để tiến hành đánh giá thuận lợi; đồng thời học viên cũng sẽ được giới thiệu các kỹ năng tư duy hệ thống, cách nhìn tổng thể một hệ thống quản lý.


Tìm hiểu bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015

 • Tóm lược về Bộ tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 phiên bản 2015
 • Mô hình và Nguyên tắc cơ bản của Hệ thống quản lý chất lượng
 • Phân tích các điều khoản và các yêu cầu trong tiêu chuẩn
 • Xác định các yêu cầu bắt buộc về "Thông tin được văn bản hóa"
 • Các loại hình đánh giá quy định trong tiêu chuẩn ISO
 • Vai trò và ý nghĩa của Đánh giá nội bộ trong Hệ thống quản lý chất lượng

Lập chương trình và tiến hành đánh giá

 • Quy trình đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
 • Xây dựng chương trình đánh giá đầy đủ và hiệu quả
 • Xây dựng nội dung và Checklist đánh giá cho từng bộ phận
 • Kỹ thuật Kiểm tra văn bản, Phỏng vấn trực tiếp và Quan sát hiện trường theo Tư duy Hệ thống và Nguyên tắc Quá trình
 • Ghi chú quá trình và kết quả đánh giá sơ bộ

Xây dựng Báo cáo và Theo dõi Hành động khắc phục

 • Phân loại kết quả đánh giá: Sự không phù hợp, Yêu cầu cải tiến và Khuyến nghị
 • Lập Báo cáo đánh giá
 • Quyết định và Sử dụng Phiếu CAR sau đánh giá
 • Theo dõi và Đánh giá Hành động khắc phục

 

Cuối khóa học, học viên sẽ nắm được:

 • Khái quát về Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015.
 • Kiến thức vững vàng về các nguyên tắc, các kỹ năng và kỹ thuật đánh giá.
 • Khả năng nhận biết và giải quyết các khó khăn trong việc đánh giá.

 

  ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

1 Các cán bộ tham gia vào Hệ thống Quản lý chất lượng hoặc các đối tượng phải đánh giá các nhà cung ứng/ các nhà thầu phụ và thiết lập các đội đánh giá.
2 Các đánh giá viên tương lai tham gia vào các hoạt động đánh giá nội bộ trong Doanh nghiệp.

 
  PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

 Phương pháp thực hành tạo cho các học viên tiếp cận với các tình huống thực tế. Tham dự đầy đủ dưới vai trò đánh giá hệ thống dưới sự hướng dẫn tận tình của giảng viên chính.

  ĐỊA ĐIỂM & THỜI GIAN

    Địa điểm: Tòa nhà Sunderland - 307A, Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10,                             Quận Phú Nhuận, Tp. HCM

  Thời gian:  8:30 - 16:30, Ngày 28-30/11/2017.

 

 

 

 

 
  HỌC PHÍ

 1.800.000 VND / Học viên / Khóa

 • Học viên đăng ký và thanh toán 15 ngày trước khi khai giảng: Giảm 05%
 • Học viên đăng ký theo nhóm 3 người trở lên: Giảm 10%
 • Học viên đăng ký theo nhóm 3 người trở lên và thanh toán 15 ngày trước khai giảng: Giảm 15%