Thúc đẩy hiệu suất năng lượng trong công...

27-07-2015 | News

Ngày 11 tháng 6 vừa qua, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo kết thúc dự án “ Thúc đẩy hiệu suất năng lượng trong công nghiệp thông qua tối ưu hóa hệ thống và các tiêu chuẩn quản lý năng lượng tại Việt...

 Top