ỨNG DỤNG CỦA TỪ ĐIỂN NĂNG LỰC TRONG QUẢN...

19-04-2017 | News

“Nâng cao năng lực đội ngũ”, “phát triển năng lực”… luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của các nhà quản lý. Tuy nhiên “Năng lực là gì”; “Nâng cao năng lực đến đâu?” và “Làm thế nào để nâng...

 Top