KHÓA ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ TRƯỞNG...

16-04-2018 | News

Khoá đào tạo Đánh giá viên trưởng (Lead Auditor) do QMS Việt Nam phối hợp cùng Avanta Global (Singapore) tổ chức dưới sự công nhận và giám sát chặt chẽ từ IRCA.

ĐÀO TẠO XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ

01-12-2017 | News

QMS Việt Nam chính thức tổ chức các khóa Đào tạo Xây dựng hệ thống quản lý, nhằm mang đến cho doanh nghiệp Việt Nam những kiến thức chuyên sâu và áp dụng một cách hiệu quả những nội dung của việc xây...

ĐÀO TẠO VẬN HÀNH & CẢI TIẾN

01-12-2017 | News

Nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp những kiến thức, đề xuất nhằm hỗ trợ quá trình thay đổi, chuyển mình để phát triển, QMS Việt Nam chính thức tổ chức các khóa Đào tạo Vận hành & Cải tiến .

 Top