Chứng nhận ISO 14000

ISO 14001 là gì?

ISO 14001 là một tiêu chuẩn được quốc tế chấp nhận với mục đích thiết lập một hệ thống quản lý môi trường hiệu quả cho doanh nghiệp. tiêu chuẩn được thiết kế để giúp các doanh nghiệp vẫn thành công về mặt thương mại mà vẫn đảm bảo trách nhiệm môi trường. Nó cũng có thể giúp doanh nghiệp của  bạn tăng trưởng trong khi giảm thiểu tác động môi trường . Một hệ thống ISO 14001 cung cấp khuôn khổ cho phép bạn để đáp ứng mong đợi của khách hàng ngày càng cao đối với doanh nghiệp.


Những lợi ích của ISO 14001 là gì?

• Quản lý môi trường tốt hơn làm giảm lãng phí năng lượng sử dụng

• Nâng cao hiệu quả để cắt giảm chi phí của hoạt động cho kinh doanh

• Thể hiện sự tuân thủ luật pháp bảo vệ môi trường nhằm mở rộng cơ hội kinh doanh của bạn

• Đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý để tạo ấn tượng với đối tác và đồng thời tạo niềm tin đối với khách hàng