LEAN VÀ NĂNG SUẤT

Lean Six Sigma là một phương pháp gồm hai giai đoạn, nó giúp doanh nghiệp cải tiến liên tục trong các tổ chức và phát triển theo hướng hiệu quả hơn 99%.

Lean là phương pháp dùng để tối đa hóa giá trị khách hàng và giảm thiểu chất thải trong quá trình hoạt động; nâng cao sự hài lòng của khách hàng và giảm thiểu tài nguyên bị lãng phí.

Six Sigma is the ongoing effort to continually reduce product, and process variation through a defined project approach.

 

 

Những lợi ích của Lean Six Sigma bao gồm:

• Chi phí giảm

• cải thiện sự hài lòng của khách hàng

• duy trì kinh doanh

• cải thiện tinh thần của nhân viên