Đối tác quốc tế

27-07-2015 | News

Trong nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực đánh giá chứng nhận, QMS đã có những thành công đáng kể trong và ngoài nước...

Về QMS Việt Nam

11-07-2015 | News

Mục tiêu của QMS Việt Nam là hỗ trợ phát triển kinh tế tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trong các lĩnh vực ...

Sự khác biệt

07-07-2015 | News

Ưu điểm chứng nhận với Dịch vụ chứng nhận quốc tế

 Top