1. Tầm quan trọng

Báo cáo ESG là việc đo đếm, công bố và chịu trách nhiệm các thông tin của doanh nghiệp trước các bên liên quan về các hoạt động của mình nhằm hướng tới phát triển bền vững. Các doanh nghiệp thiết lập và công bố báo cáo ESG tức là đánh giá và công bố những thông tin về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trên các khía cạnh môi trường và xã hội bên cạnh những thông tin về hiệu quả hoạt động tài chính và quản trị vốn. Báo cáo ESG là cách thức mới để xây dựng và định lượng giá trị của doanh nghiệp.

Ngày nay, việc phát triển bền vững của doanh nghiệp được sự quan tâm rất nhiều từ các bên liên quan, đặc biệt là những nhà đầu tư trên thế giới. Chính phủ của các quốc gia cũng đang nỗ lực tạo cơ hội và khuyến khích doanh nghiệp có định hướng phát triển bền vững. Trong vòng 10 năm trở lại đây, đã có hàng ngàn báo cáo ESG được công bố bởi các doanh nghiệp và tổ chức thuộc mọi loại hình, quy mô và lĩnh vực, ở mọi nơi trên toàn cầu. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp quyết định công bố báo cáo ESG một cách độc lập hoặc công bố trong báo cáo tài chính thường niên và trên trang web của mình.

Quá trình báo cáo ESG đòi hỏi doanh nghiệp cân nhắc lợi ích các bên liên quan, là các cá nhân hoặc nhóm người có thể bị ảnh hưởng bởi hoạt động của doanh nghiệp. Các bên liên quan có thể là nhân viên, khách hàng, bạn hàng, nhà cung cấp, tổ chức phi chính phủ, cộng đồng, nhà đầu tư, chính phủ và giới truyền thông. Báo cáo ESG làm tăng thêm đáng kể giá trị về uy tín và năng lực kinh doanh của doanh nghiệp thông qua việc xây dựng lòng tin với các bên liên quan khác nhau. Báo cáo có thể khởi động quá trình đối thoại với các bên liên quan qua mỗi chu kỳ báo cáo.

Thông qua việc công bố các mục tiêu và kết quả đo lường cụ thể, minh bạch và có thể so sánh đối chứng, báo cáo ESG chứng minh doanh nghiệp quản lý rủi ro hiệu quả như thế nào mà vẫn thu được hiệu quả đầu tư tích cực từ các hoạt động bền vững.

ESG

2. Xu hướng sử dụng báo cáo ESG trên toàn cầu

Hiện nay đã có trên 600 doanh nghiệp  từ 65 quốc gia tham gia thực hiện báo cáo ESG , trong đó 6 quốc gia có số lượng doanh nghiệp tham gia nhiều nhất là Úc, Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Phi, Mỹ. Báo cáo ESG  được các doanh nghiệp thực hiện ở các châu lục theo tỷ lệ như sau:  nhiều nhất ở Châu Âu (chiếm 45%), sau đó là Châu Á: 18%, Bắc Mỹ: 14%, Mỹ Latinh: 14%, Châu Phi: 5%.

Đã có trên 30 quốc gia đưa ra 142 qui định pháp lý cho báo cáo ESG, trong đó 65% các qui định đó mang tính chất bắt buộc, ví dụ như Nam Phi có qui định “King code iii”, Trung Quốc có “Hướng dẫn các doanh nghiệp nhà nước thực hiện trách nhiệm xã hội”, Ấn Độ quy định điều 47 trong luật công ty trách nhiệm hữu hạn bắt buộc các công ty tài nguyên thiên nhiên phải ban hành các chương trình trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, Bồ Đào Nha áp dụng chỉ số bền vững doanh nghiệp. Trong những năm gần đây báo cáo ESG đã trở thành chủ đề quan trọng trong các chương trình nghị sự về phát triển bền vững của khu vực và thế giới.

3. Quy định về báo cáo ESG

Từ năm 2006, báo cáo ESG đã được nhiều quốc gia và thị trường chứng khoán yêu cầu hoặc hướng dẫn tự nguyện cho các doanh nghiệp khi niêm yết trên sàn chứng khoán.

Năm 2006, Trung Quốc ban hành yêu cầu báo cáo bền vững đối với doanh nghiệp nhà nước.

Năm 2007, tại Malaysia, Bursa Malaysia yêu cầu các công ty niêm yết công khai các hoạt động về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp của công ty (CSR) và nếu không thì phải cung cấp một tuyên bố về vấn đề này.

Năm 2008, thị trường chứng khoán Thượng Hải và Thẩm Quyến công bố yêu cầu đối với doanh nghiệp niêm yết phải báo cáo các hoạt động CSR

Năm 2010, Nam Phi yêu cầu mọi doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Johanesburg bắt đầu công bố“báo cáo tích hợp” thường niên về hoạt động tài chính và phát triền bền vững.

Năm 2011, Ủy Ban Chứng Khoán Ấn Độ Sebi qui định các tổ chức đã niêm yết trên thị trường chứng khoán phải đệ trình báo cáo trách nhiệm kinh doanh, như là 1 phần của báo cáo hàng năm. Thị trường chứng khoán Hồng Kông công bố tài liệu tham vấn về báo cáo môi trường, xã hội và quản trị (ESG). Thị trường chứng khoán Singapore công bố hướng dẫn báo cáo ESG.

Năm 2011,Thái Lan bắt đầu sử dụng ISO 26000 bên cạnh các hướng dẫn quốc tế khác như UNGC & GRI. & GRI.

Năm 2014, Nghị Viện Châu Âu đã thông qua chỉ thị về công bố thông tin phi tài chính hằng năm đối với các công ty có số nhân viên từ 500 người trở lên. Để trở thành luật, cần phải được đồng thời Nghị Viện Châu Âu và đa số các nước thành viên EU thông qua. Đến nay các nước EU đã tiến hành thực hiện.

CSR

Phản ứng của Việt Nam cho đến nay:

 • Việt Nam đã phê chuẩn nghị định thư Kyoto và ban hành đóng góp dự kiến do quốc gia tự quyết định, cam kết giảm 8% vào năm 2030 với mức cơ sở năm 2010.
 • Thiết lập các hành động giảm thiểu phù hợp ở cấp quốc gia.
 • Trong luật pháp quốc gia – nghị định số 24-NQ/TW về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (6/2013).
ESG tại VN

4. Tại sao ESG lại quan trọng với doanh nghiệp Việt Nam

 • Tiếp cận được khách hàng quốc tế nơi thực thi ESG được yêu cầu.
 • Khả năng tiếp cận của cả nhà cung cấp tổ chức và tư nhân – dòng vốn được hướng đến bởi ESG.
 • Tính bền vững của dòng doanh thu và lợi thế cạnh tranh bền vững – chúng ta có thể không kinh doanh được nếu không quan tâm đến các rủi ro và quy định về tính bền vững
 • Được người tiêu dùng chấp nhận vị thế và uy tín thương hiệu.
 • Thu hút nhân tài muốn làm việc cho các doanh nghiệp có định hướng
 • Giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh
 • Tuân thủ, quản lý rủi ro và giảm thiểu trách nhiệm pháp lý – các khuôn khổ công bố thông tin toàn cầu đang phát triển (ISSB, TCFD, TNFD, chế độ nô lệ hiện đại, …)
 •  … và nhìn chung … Một phương pháp kinh doanh hiệu quả

Bắt kịp xu thế cần thiết hiện này, QMS Group đã tổ chức hội thảo với chủ đề “ESG – Từ nhận thức đến hành động để phát triển bền vững” vào tháng 12/2023. Buổi hội thảo diễn ra thành công tốt đẹp khi được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm và thảo luận cùng các chuyên gia ESG đến từ Australia của QMS Group.

Quý doanh nghiệp quan tâm đến Phát triền bền vững và báo cáo ESG, liên hệ với QMG Group:

Công ty TNHH QMS Việt Nam

HO: 129E Nguyễn Đình Chính, phường 8, Quận Phú Nhuận, HCM

Email: contact@qms.com.vn

Phone: 0283 9977 080

DỊCH VỤ

 • Chứng nhận
 • Đào tạo

TIN TỨC