CÁCH THỨC MỚI ĐỂ QUẢN LÝ SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN NGHỀ NGHIỆP

Mỗi ngày trên thế giới đều ghi nhận những số liệu khủng khiếp về sự cố, tai nạn liên quan đến sức khỏe và an toàn. Mặc dù các tổ chức thường sử dụng các hướng dẫn sức khỏe và an toàn chung, các tiêu chuẩn quốc gia nhưng những hướng dẫn đó không chứng tỏ sự phù hợp toàn cầu.

Hiện nay trên thế giới đã có nhu cầu về các hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn cũng như chia sẻ các thực hành tốt nhất. Có thể thấy điều này ở từng cấp độ từ địa phương, cho đến các quốc gia, khu vực và thế giới – các nước phát triển và đang phát triển. Với một tiêu chuẩn quốc tế cùng với cơ sở hạ tầng và đào tạo hợp lý, tổ chức có thể giải quyết những rủi ro này một cách tốt hơn trong tương lai.

Thay thế cho Hệ thống quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001:2007, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO đã chính thức ban hành tiêu chuẩn ISO 45001 vào đầu năm nay. Tiêu chuẩn ISO 45001 sẽ giúp hàng nghìn tổ chức tạo ra môi trường làm việc an toàn và lành mạnh cho người lao động, phòng ngừa tử vong, chấn thương và bệnh tật liên quan đến công việc, cũng như thường xuyên cải tiến kết quả hoạt động.

ISO 45001 được soạn thảo dựa trên cấu trúc cao cấp (HLS) cho các tiêu chuẩn hệ thống quản lý

 • Tích hợp với các hệ thống quản lý khác
 • Cung cấp cách tiếp cận tích hợp đối với quản lý tổ chức
 • Phản ánh môi trường làm việc ngày càng phức tạp của tổ chức
 • Nâng cao khả năng của tổ chức để giải quyết các rủi ro về sức khỏe và an toàn.

Với tiêu chuẩn này Doanh nghiệp có thể

 • Đảm bảo quản lý sức khỏe và an toàn phù hợp với định hướng chiến lược của tổ chức
 • Cải tiến việc tích hợp với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý
 • Tăng cường sự tham gia của đội ngũ lãnh đạo
 • Cải tiến kết quả hoạt động sức khỏe và an toàn.

Tiêu chuẩn mới ít mang tính quy tắc hơn các tiêu chuẩn sức khỏe và an toàn địa phương và có thể được sử dụng như một công cụ cải thiện doanh nghiệp nhanh chóng hơn. Điều này có nghĩa tiêu chuẩn mới phù hợp hơn với các yêu cầu riêng của tổ chức. ISO 45001 gắn kết hệ thống sức khỏe và an toàn nghề nghiệp, cải tiến thường xuyên vào trung tâm của tổ chức. Tiêu chuẩn ISO 45001 là cơ hội cho các tổ chức gắn kết định hướng chiến lược với hệ thống quản lý OH&S đồng thời tập trung nhiều hơn vào cải thiện kết quả hoạt động sức khỏe và an toàn nghề nghiệp và văn hóa.

Một số lợi ích khi thực hiện và áp dụng các hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp

 • Giảm chấn thương, bệnh tật và tử vong liên quan đến công việc.
 • Loại bỏ hoặc giảm thiểu rủi ro OH&S.
 • Chứng tỏ trách nhiệm của doanh nghiệp và đáp ứng các yêu cầu của chuỗi cung ứng.
 • Bảo vệ danh tiếng thương hiệu.
 • Thúc đẩy sự tham gia của nhân viên.

​Công ty TNHH QMS Việt Nam

DỊCH VỤ

 • Chứng nhận
 • Đào tạo

TIN TỨC