BỐN KỶ NGUYÊN LỚN VỀ CHẤT LƯỢNG

Đặc điểm Các giai đoạn tiến triển về chất lượng Kiểm tra (1800s) Kiểm soát chất lượng bằng thống kê (1930s) Đảm bảo chất lượng (1950s) Quản

DỊCH VỤ

  • Chứng nhận
  • Đào tạo

TIÊU CHUẨN