CHỨNG NHẬN HACCP

HACCP -Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm HACCP là gì? Công cụ quản lý rủi ro này chủ yếu được sử dụng để

CHỨNG NHẬN ISO 50000

ISO 50001 – HỆ THỐNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG ISO 50001 được dựa trên những tiêu chuẩn nổi tiếng như ISO 9001 hay ISO 14001.

CHỨNG NHẬN ISO 27000

ISO / IEC 27001 là gì? ISO / IEC 27001 là một một hệ thống quản lý an ninh thông tin tốt nhất được công

CHỨNG NHẬN ISO 22000

ISO 22000 – Quản lý an toàn thực phẩm Vấn đề thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng đến cuộc sống,

CHỨNG NHẬN ISO 14000

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015   1. Lịch sử phát triển của Tiêu chuẩn ISO 14000 – ISO 14001:1996: Tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống

VIETGAP

VietGAP VietGAP là gì ? VietGAP (Vietnamese Good Agricultural Practices) có nghĩa là Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam, do Bộ

DỊCH VỤ

  • Chứng nhận
  • Đào tạo

TIÊU CHUẨN