CHỨNG NHẬN ISO 50000

ISO 50001 – HỆ THỐNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG Mục đích của tiêu chuẩn này là giúp các tổ chức thiết lập hệ thống và

CHỨNG NHẬN ISO 27000

ISO / IEC 27001 là gì? ISO / IEC 27001 là một một hệ thống quản lý an ninh thông tin tốt nhất được công

CHỨNG NHẬN ISO 22000

ISO 22000 – Quản lý an toàn thực phẩm Vấn đề thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng đến cuộc sống,

CHỨNG NHẬN ISO 14000

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015   1. Lịch sử phát triển của Tiêu chuẩn ISO 14000 – ISO 14001:1996: Tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống

DỊCH VỤ

  • Chứng nhận
  • Đào tạo

TIÊU CHUẨN