CHỨNG NHẬN

Từ tháng 7/2022, trong bối cảnh toàn cầu hoá mạnh mẽ với ngày càng nhiều các tiêu chuẩn cần đáp ứng, để mang lại nhiều

EOFFICE

Là tổ chức cung cấp các dịch vụ đào tạo, đánh giá cấp chứng nhận áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến phù

ĐÀO TẠO

QMS cung cấp các chương trình đào tạo chất lượng cao giúp doanh nghiệp phát huy tối đa năng lực của đội ngũ lãnh đạo

DỊCH VỤ

  • Chứng nhận
  • Đào tạo

TIÊU CHUẨN