QMS-PHIEN-BAN-ISO-9001

Tổng quan ISO 9001 qua các phiên bản

ISO 9001:1987 ISO 9001: 1987 dựa trên BS 5750, với ba hệ thống quản lý chất lượng tùy thuộc vào hoạt động của tổ chức:   + ISO

QMS-HACCP

Cập nhật HACCP theo TCVN 5603:2023

Ngày 06/04/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 586/QĐ-BKHCN để công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5603:2023 ”

ISO/IEC 27001:2022

ISO/IEC 27001:2022 (mới)

NHỮNG THAY ĐỔI CƠ BẢN TỪ ISO/IEC 27001:2013 SANG ISO 27001:2022 Phiên bản ISO 27001:2022 đã được xuất bản trong tuần cuối tháng 10/2022 vừa

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Do nhu cầu thị trường ngày càng tăng cao. Chúng tôi rất mong được hợp tác với những đồng nghiệp mới

INTERNAL AUDITOR 10/2022

KHÓA ĐÀO TẠO NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ ISO 9001:2015 THÁNG 10/2022 (INTERNAL AUDITOR) DOWNLOAD BROCHURE      PHIẾU ĐĂNG KÍ  Công ty

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Do nhu cầu thị trường ngày càng tăng cao. Chúng tôi rất mong được hợp tác với những đồng nghiệp mới

CHỨNG NHẬN ISO 17025

ISO/IEC 17025:2005 specifies the general requirements for the competence to carry out tests and/or calibrations, including sampling. It covers testing and calibration performed using standard

DỊCH VỤ

  • Chứng nhận
  • Đào tạo

TIÊU CHUẨN