THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Do nhu cầu thị trường ngày càng tăng cao. Chúng tôi rất mong được hợp tác với những đồng nghiệp mới

INTERNAL AUDITOR 10/2022

KHÓA ĐÀO TẠO NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ ISO 9001:2015 THÁNG 10/2022 (INTERNAL AUDITOR) DOWNLOAD BROCHURE      PHIẾU ĐĂNG KÍ  Công ty

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Do nhu cầu thị trường ngày càng tăng cao. Chúng tôi rất mong được hợp tác với những đồng nghiệp mới

CHỨNG NHẬN ISO 17025

ISO/IEC 17025:2005 specifies the general requirements for the competence to carry out tests and/or calibrations, including sampling. It covers testing and calibration performed using standard

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

Chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) 1.Thế nào là chứng nhận hợp chuẩn hay chứng nhận sản phẩm phù hợp

VACINE DOANH NGHIỆP 1

Năm Covid thứ hai, người người khó khăn, nhà nhà khó khăn, doanh nghiệp khó khăn…túm lại 1 chữ là KHÓ KHĂN. Cái cần nhất

DỊCH VỤ

  • Chứng nhận
  • Đào tạo

TIÊU CHUẨN