LỢI ÍCH CỦA ISO 9001:2015

LỢI ÍCH CỦA ISO 9001:2015 so với ISO 9001:2008 So với phiên bản ISO2008 : 2015 thì phiên bản ISO 9001:2015 là một trong những

OHSAS 18001 LÀ GÌ?

  OHSAS 18001 LÀ GÌ? Tiêu chuẩn OHSAS 18001 (có thể bị nhầm với tiêu chuẩn ISO 18001) được chấp nhận trên toàn cầu như là

DỊCH VỤ

  • Chứng nhận
  • Đào tạo

TIÊU CHUẨN