THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Do nhu cầu thị trường ngày càng tăng cao. Chúng tôi rất mong được hợp tác với những đồng nghiệp mới

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Do nhu cầu thị trường ngày càng tăng cao. Chúng tôi rất mong được hợp tác với những đồng nghiệp mới

GIÁM ĐỐC KINH DOANH

GIÁM ĐỐC KINH DOANH

GIÁM ĐỐC KINH DOANH Công ty TNHH QMS Việt Nam   I. Thông tin chung: Vị trí: Giám đốc kinh doanh Thời gian làm việc:

THỰC TẬP SINH MARKETING

THỰC TẬP SINH MARKETING

MARKETING INTERNSHIP Công ty TNHH QMS Việt Nam I. THÔNG TIN CHUNG Chế độ làm việc > Thời gian làm việc: Tối thiểu 3 tháng (Khuyến

NHÂN VIÊN MARKETING

Thử thách Marketing   1. Digital Marketing: – Lập kế hoạch và thực hiện hoạt động Digital Marketing : Facebook Ads, Facebook Promotes, SEO, Google Adwords,

DỊCH VỤ

  • Chứng nhận
  • Đào tạo

TIÊU CHUẨN