CHÌA KHÓA ĐỂ DUY TRÌ THÀNH CÔNG KINH DOANH VỚI ISO 9004    

Tại sao một số tổ chức có thể tồn tại lâu dài, trong khi các tổ chức khác chỉ tồn tại trong vòng năm phút? Điều quan trọng ở đây đó chính là đạt được sự thành công kéo dài. ISO 9004 hướng dẫn giúp các công ty đạt được “thành công bền vững” và vừa đạt một bước quan trọng trong quá trình sửa đổi.

ISO 9004, Quản lý chất lượng – Chất lượng của một tổ chức – Hướng dẫn đạt được thành công lâu dài, hiện đang được xem xét lại và đã đạt đến giai đoạn Tiêu chuẩn Quốc tế (DIS), nghĩa là các bên quan tâm có thể gửi phản hồi về dự thảo trước khi công bố cuối cùng vào năm 2018.

Tiêu chuẩn cung cấp một khuôn khổ dựa trên cách tiếp cận quản lý chất lượng, trong đó một tổ chức có thể đạt được thành công liên tục thông qua việc xác định điểm mạnh và điểm yếu của nó và cơ hội cải tiến hoặc thay đổi. Nó đưa ra hướng dẫn để nâng cao chất lượng chung của một tổ chức bằng cách nâng cao mức trưởng thành, cụ thể là về chiến lược, lãnh đạo, nguồn lực và quy trình.

Nigel Croft, Chủ tịch của ISO / TC 176 / SC 2, thuộc tiểu ban kỹ thuật phụ trách sửa đổi tiêu chuẩn, cho biết: “Ấn bản mới của ISO 9004 sẽ xây dựng và cải tiến hướng dẫn của phiên bản 2009 trước và sẽ giúp các tổ chức cải thiện hiệu suất tổng thể bằng cách phát huy tối đa tiềm năng của hệ thống quản lý chất lượng.

Mặc dù tiêu chuẩn ISO 9001 tập trung vào việc cung cấp sự tự tin trong khả năng của tổ chức sản xuất phù hợp các sản phẩm và dịch vụ, ISO 9004 nhằm mục đích cung cấp sự tự tin cho bản thân tổ chức và sự thành công lâu dài của nó. Nó sẽ giúp các tổ chức xác định và cân bằng nhu cầu và mong đợi của khách hàng với những người quan tâm khác trong một môi trường kinh doanh phức tạp, đòi hỏi và luôn thay đổi “.

ISO 9004 đặc biệt không được thiết kế để chứng nhận, nhưng nó bao gồm một công cụ tự đánh giá nâng cao giúp các tổ chức đánh giá mức độ trưởng thành của các thành phần khác nhau trong hệ thống của họ cũng như xác định và ưu tiên các khu vực tiềm năng để cải tiến. Nó sẽ giúp các tổ chức chuyển sang mức độ tiếp theo vượt ra ngoài tiêu chuẩn ISO 9001 bằng cách giải quyết các vấn đề như sắp xếp và triển khai chiến lược, chính sách và mục tiêu trong phạm vi rộng hơn của tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị và văn hoá của tổ chức.

Phiên bản sửa đổi của ISO 9004 sẽ được công bố vào năm 2018.

Công ty TNHH QMS Việt Nam

DỊCH VỤ

  • Chứng nhận
  • Đào tạo

TIN TỨC