ISO 22000 – Quản lý an toàn thực phẩm

Vấn đề thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng đến cuộc sống, sức khỏe con người. Do vậy, tiêu chuẩn quản lý sẽ giúp các doanh nghiệp xác định và kiểm soát mức độ an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, thực phẩm ngày nay liên tục được nhập từ nhiều quốc gia và mức độ an toàn của thực phẩm là một dấu hỏi lớn. Vì vậy, tiêu chuẩn quốc tế là cần thiết cho các doanh nghiệp và quốc gia để đảm bảo sự an toàn của các chuỗi cung ứng lương thực toàn cầu.

 Bộ ISO 22000 có chứa một số tiêu chuẩn tập trung vào các khía cạnh khác nhau của quản lý an toàn thực phẩm, bao gồm :

DỊCH VỤ

  • Chứng nhận
  • Đào tạo

TIN TỨC