ISO / IEC 27001 là gì?

ISO / IEC 27001 là một một hệ thống quản lý an ninh thông tin tốt nhất được công nhận trên toàn thế giới. Nó sẽ giúp doanh nghiệp của bạn xác định các rủi ro đối với các thông tin quan trọng và đưa ra các cách quản lý thích hợp để làm giảm rủi ro về an toàn thông tin.

Để chuyển đổi sang ISO/IEC 27001:2013, các bạn cần nằm thêm các thông tin ở link sau:  ISO/IEC 27001:2013

Những lợi ích của tiêu chuẩn ISO / IEC 27001 – Quản lý an ninh thông tin là gì?

• Xác định rủi ro và đưa các cách để doanh nghiệp có thể  kiểm soát, quản lý hoặc giảm thiểu những rủi ro.

• Có thể linh hoạt thích ứng với các khu vực của doanh nghiệp của bạn.

• Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của nhân viên về an ninh thông tin.

• Tạo niềm tin cho khách hàng và đối tác về độ an toàn thông tin.

Một số lợi ích khác ISO/IEC 27001 (PDF)

DỊCH VỤ

  • Chứng nhận
  • Đào tạo

TIN TỨC