HA NOI ALPHACO CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

alphaco
Type of CertificationHỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG SKNN
Certification StatusActive
CityHà Nội
CountryViet Nam
Scope of CertificationTư vấn thiết kế, thi công công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp
Standard(s)ISO 45001:2018
Code(s)VTN/OH&SMS/00112/9977
Date Certified17/5/2023
Accredited BodyMS CS
Link Jasanz Tải xuống