Chương trình đào tạo 2019

 

 DOWNLOAD CATALOUGE 

     

Lưu ý: Thông tin đào tạo phía trên có thể thay đổi và điều chỉnh theo thực tế phát sinh. Mọi thông tin thay đổi sẽ được thông báo tới khách hàng trước ít nhất 1 tuần.

Để có được những thông tin sớm nhất và những tài liệu hữu ích hoàn toàn miễn phí, các bạn hãy tham gia

Facebook QMS Việt Nam :  https://www.facebook.com/QMSVietnam/


Quý khách có nhu cầu về khoá học xin liên hệ qua:

hotline 028 3997 7080 hoặc contact@qms.com.vn, để nhận được những ữu đãi tốt nhất.

 

DỊCH VỤ

  • Chứng nhận
  • Đào tạo

TIN TỨC