[ĐÀO TẠO] NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ ISO 45001:2018

Chương trình đào tạo

NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ ISO 45001

 THÁNG 07/2020

(INTERNAL AUDITOR)

DOWNLOAD BROCHURE      ĐĂNG KÍ ĐÀO TẠO

 

ISO 45001:2018 Hệ thống quản lý An toàn và Sức khoẻ nghề nghiệp_ Occupational Health & Safety Management System (gọi tắt là OHSMS) được công bố ngày 12/03/2018 bởi Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế (International Organization for Standardization_ISO).
ISO 45001:2018 bao gồm các yêu cầu và hướng dẫn giúp Doanh nghiệp tạo ra một môi trường làm việc an toàn, đảm bảo sức khoẻ cho người lao động bằng cách chủ động ngăn ngừa, kiểm soát các rủi ro trong công việc như tai nạn, tổn thương hoặc bệnh nghề nghiệp và nắm bắt các cơ hội, chủ động cải tiến nâng cao hiệu quả quản lý

 

ISO 45001:2018 - ĐIỂM CẢI TIẾN

 

 • Đưa việc đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người lao động phải trở thành định hướng chiến lược, là mục tiêu của Doanh nghiệp.

 • Nhấn mạnh vào vai trò của Lãnh đạo “cao nhất” trong việc cam kết, cung cấp nguồn lực và không ngừng cải tiến hệ thống OH&S.

 • Nâng cao vai trò của người lao động trong hệ thống OH&S: Tổ chức phải hiểu nhu cầu/mong đợi của người lao động; tăng cường sự tham gia và tham vấn của họ;

 • Xây dựng và thúc đẩy văn hóa đảm bảo an toàn và sức khỏe trong doanh nghiệp.

 • Nguyên tắc PDCA được thể  hiện rõ ràng hơn: thông qua việc thiết lập mục tiêu OH&S ở tất cả các cấp/ bộ phận; hoạch định để đạt được mục tiêu; cung cấp nguồn lực và triển khai; đánh giá hiệu lực, hiệu quả vận hành; cải tiến liên tục OHSMS.

 

HỌC VIÊN ĐẠT ĐƯỢC GÌ?

Cuổi khoá học, học viên sẽ nắm được

 • Các yêu cầu  của HTQL AT & SK NN theo Tiêu chuẩn quốc tế ISO 45001:2018;

 • Nguyên tắc, các kỹ năng và kỹ thuật đánh giá nội bộ hệ thống quản lý;

 • Kỹ năng thực hành áp dụng vào quá trình đánh giá nội bộ HTQL AT & SK NN;

 • Khả năng nhận biết và giải quyết các tình huống trong quá trình đánh giá.

 

  ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

1. Quản lý, chuyên viên tham gia vào HTQL AT & SK NN

2. Chuyên viên tham gia thiết lập quy trình quản lý của Doanh nghiệp, đánh giá các nhà cung ứng/các nhà thầu phụ

3. Các đánh giá viên tham gia đánh giá nội bộ của Doanh nghiệp

 

 
  PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

Kết hợp đào tạo kiến thức cơ bản, kinh nghiệm thực tiễn của giảng viên và thực hành, tiếp cận với các tình huống thực tế.

- Học viên được tham dự đầy đủ dưới vai trò đánh giá hệ thống dưới sự hướng dẫn tận tình của giảng viên

  ĐỊA ĐIỂM & THỜI GIAN

    Địa điểm: 307A Nguyễn Trọng Tuyển, P. 10, Q. Phú Nhuận,TP.HCM

  Thời gian:  8:30 -16:30 ngày 08-09-10 tháng 07 năm 2020. (3 ngày)


Liên hệ :

Ms Hạnh - 0938 587 557 - phanhanh@qms.com.vn

Ms Vy - 0909 745 142 - vyntt@qms.com.vn

 

 

 

 

 
  HỌC PHÍ

        2.200.000 VND / Học viên / Khóa

 • Học viên đăng ký và thanh toán 15 ngày trước khi khai giảng: Giảm 05%
 • Học viên đăng ký theo nhóm 3 người trở lên: Giảm 10%