Tin tức mới nhất cho hay, các doanh nghiệp thủy sản đạt tiêu chuẩn Global GAP sẽ có thể nhận thêm một nhãn tiêu dùng phụ cho sản phẩm của mình. Tổ chức Global GAP đã hợp tác với tổ chức Friend of the Sea (FoS) nhằm trao đồng thời nhãn tiêu dùng FoS cho những doanh nghiệp thủy sản đạt tiêu chuẩn Global GAP. FoS là một tổ chức bảo tồn môi trường biển liên quan đến thúc đẩy thị trường phi chính phủ, phi lợi nhuận.

Những doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn Global GAP và áp dụng thành công bốn tiêu chí trang trại của nhãn tiêu dùng FoS sẽ được phép sử dụng nhãn tiêu dùng đặc biệt, bao gồm cả nhãn tiêu dùng FoS và GLOBALG.AP Số – GGN. Tiêu chuẩn FoS Đi kèm đánh giá doanh nghiệp dựa trên các ảnh hưởng đối với môi trường trầm tích và nguồn nước uống cũng như câu cá của người dân địa phương, bên cạnh đó doanh nghiệp phải bắt buộc đạt tiêu chuẩn GRASP.

 

Các doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn GLOBAL GAP sẽ được cấp thêm nhãn tiêu dùng FoS.
Các doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn GLOBAL GAP sẽ được cấp thêm nhãn tiêu dùng FoS.

Nhãn tiêu dùng FoS đi kèm có thể được xem xét trong quá trình đánh giá tiêu chuẩn Global GAP của doanh nghiệp và sẽ được trao cho những doanh nghiệp thủy sản mức độ 4 và có mong muốn được nhận nhãn tiêu dùng này. GLOBALGAP là một bộ tiêu chuẩn về nông trại được công nhậnquốc tế dành cho việc Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP). Thông qua việc chứng nhận, các nhà sản xuất chứng minh việc thực hiện tiêu chuẩn GlobalGap của mình.

Đối với người tiêu dùng và các nhà bán lẻ, giấy chứng nhận GlobalGap là sự đảm bảo rằng thực phẩm đạt được mức độ chấp nhận được về an toàn và chất lượng, và quá trình sản xuất được chứng minh là bền vững và có quan tâm đến sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động, môi trường, và có xem xét đến các vấn đề “phúc lợi” của vật nuôi. Nếu không có sự đảm bảo này, người sản xuất nông nghiệp có thể bị thị trường từ chối.

Đinh Ly

DỊCH VỤ

  • Chứng nhận
  • Đào tạo

TIN TỨC