Trong nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, chứng nhận đánh giá, QMS đã có những thành công đáng kể trong và ngoài nước. Góp phần vào thành công hôm nay, không chỉ nhờ vào những nỗ lực không ngừng của QMS mà còn phải nhắc đến sự hỗ trợ đắc lực của các đối tác trong nước trong thời gian vừa qua

VIÊN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO QUẢN LÝ ILT

Ngày từ những bước đi đầu tiên, ILT đã cùng các đối tác quốc tế và trong nước xây dựng nên các chương trình Tư vấn và Đào tạo liên quan đến các tiêu chuẩn ISO trong Hệ thống quản lý, các vấn đề liên quan đến Quản lý Doanh nghiệp và phát triển năng lực quản trị cho các cá nhân hay tổ chức. Nhờ vậy, trong suốt gần 10 năm hoạt động,Ngày từ những bước đi đầu tiên, ILT đã cùng các đối tác quốc tế và trong nước xây dựng nên các chương trình Tư vấn và Đào tạo liên quan đến các tiêu chuẩn ISO trong Hệ thống quản lý, các vấn đề liên quan đến Quản lý Doanh nghiệp và phát triển năng lực quản trị cho các cá nhân hay tổ chức. Nhờ vậy, trong suốt gần 10 năm hoạt động, ILT đã góp phần xây dựng gần 500 Hệ thống quản lý dựa theo tiêu chuẩn quốc tế ISO cho gần 500 doanh nghiệp, đào tạo hơn 1000 khóa học liên quan về các tiêu chuẩn ISO và các khóa học liên quan đến Quản lý Doanh nghiệp, phát triển năng lực quản lý cho gần 800 nhà lãnh đạo cũng như nâng cao trình độ và năng lực làm việc cho hơn 1000 cán bộ – công nhân viên trong các doanh nghiệp

TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Thương mại Đà Nẵng trực thuộc Sở Công Thương TP. Đà Nẵng được thành lập vào ngày 11/6/1998.
Nay đổi tên thành: Trung tâm Xúc tiến Thương mại thành phố Đà Nẵng

Nhiệm vụ
– Đào tạo các lớp nghiệp vụ ngắn hạn.
– Phối hợp với các cơ quan có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên hoạt động trong lĩnh vực xúc tiến thương mại.
– Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn nhằm mục đích xúc tiến thương mại.
– Tổ chức hoặc hỗ trợ tổ chức các đoàn doanh nghiệp đi khảo sát thị trường, tham dự hội chợ triển lãm trong nước và nước ngoài.
– Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các hội chợ triển lãm chuyên ngành.
– Tổ chức đón tiếp, bố trí chương trình cho các doanh nghiệp, các tổ chức và cơ quan nước ngoài vào thành phố tìm hiểu môi trường đầu tư và thương mại.
– Trung tâm được tổ chức các dịch vụ, môi giới về các thủ tục hành chính trong các hoạt động thương mại: Hội chợ, triển lãm, quảng cáo, đại lý và giới thiệu hàng hóa nhằm phục vụ, hỗ trợ cho các doanh nghiệp ở thành phố phát triển đúng hướng.

DỊCH VỤ

  • Chứng nhận
  • Đào tạo

TIÊU CHUẨN