Từ tốt đến vĩ đại

| News

Jim Collins cùng nhóm nghiên cứu đã miệt mài nghiên cứu những công ty có bước nhảy vọt và bền vững để rút ra những kết luận sát sườn, những yếu tố cần kíp để đưa công ty từ tốt đến vĩ đại. Đó là những yếu tố khả năng lãnh đạo, con người, văn hóa, kỷ luật, công nghệ… Những yếu tố này được nhóm nghiên cứu xem xét tỉ mỉ và kiểm chứng cụ thể qua 11 công ty nhảy vọt lên...

The Poverty Line...

Poverty, in most countries...

Đừng bao giờ...

Đây là cuốn sách...

Mindfulness: The...

The aim of this book is to provide a clear instruction in and reflection on Buddhist meditation as taught by Ajahn Sumedho, a bhikkhu (monk) of the Theravadin tradition. The following chapters are edited from longer talks Ajahn Sumedho has given to meditators as a practical approach to the wisdom of Buddhism. This wisdom is otherwise known as Dhamma, or ‘the way things are.

Little Book about...

The Little Book about...

DEATH BY MEETING

If I didn’t have to...

COACHING, MENTORING...

The purpose of this book...

CHIẾC LEXUS VÀ...

Cuốn Chiếc Lexus và cây Oliu đưa ra giải đáp hay nhất (và lý thú nhất) cho câu hỏi [Toàn cầu hóa là gì? ] Friedman biết cách giải thích những điều cao siêu trong kỹ thuật và tài chính bằng những hình ảnh sinh động cùng lối so sánh rất thuyết phục…

THE BUSINESS MEETINGS

This book is intended...

MAXIMUM PERFORMANCE

Maximum Performance is...

HOW TO PREPARE YOUR...

We wish to express our...

 Top