GIÁM ĐỐC KINH DOANH

Công ty TNHH QMS Việt Nam


 

I. Thông tin chung:

Vị trí: Giám đốc kinh doanh Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6, 8:30 – 17:00
Bộ phận: Kinh doanh
Quản lý trực tiếp: Tổng giám đốc

II. Mục đích công việc

Xây dựng, quản lý và phát triển hoạt động bán hàng và tiếp thị của công ty.

III. Mô tả công việc

1. Triển khai các công việc bán hàng, chính sách kinh doanh và tiếp thị của Công ty, các hoạt động hỗ trợ khách hàng; chịu trách nhiệm chính về doanh thu, doanh số bán hàng.

2. Thiết lập mạng lưới kinh doanh, thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường và phát triển kinh doanh trong khu vực.

3. Thực hiện quản lý và duy trì mối quan hệ gắn bó, khách hàng tiềm năng cũng như chăm sóc khách hàng.

3. Thiết lập ngân sách marketing, trình Tổng Giám đốc duyệt. Chịu trách nhiệm trong phạm vi ngân sách được giao, được quyền duyệt thu chi trong phạm vi ngân sách được giao.

4. Xây dựng kế hoạch, giải pháp và tổ chức thực hiện các Mục tiêu – Chính sách của Công ty đối với hoạt động kinh doanh và tiếp thị.

5. Chịu trách nhiệm và quản lý mọi hoạt động của phòng marketing

6. Điều hành và quản lý mọi hoạt động tiếp thị của Công ty một cách hiệu quả; bảo đảm các nguồn lực cho kinh doanh.

7. Thu thập, tổng hợp thông tin về đối thủ và sản phẩm cạnh tranh.

8. Xây dựng kế hoạch kinh doanh định kỳ, tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh của Công ty.

9. Phê duyệt và kiểm soát các hợp đồng bán hàng cấp Công ty theo quy định của Công ty, tổ chức xử lý khiếu nại khách hàng cấp Công ty.

10. Quản lý các hoạt động kinh doanh của Công ty đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của Công ty và Luật pháp Việt Nam.

11. Báo cáo về hoạt động kinh doanh của Công ty cho Ban Tổng Giám đốc.

IV. Yêu cầu công việc:

1. Có tối thiểu 05 năm làm việc tại các vị trí quản lý Kinh doanh trong lĩnh vực liên quan. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực B2B.

2. Có kiến thức về Kinh doanh, có khả năng quản lý và xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty là một lợi thế.

3. Có các kỹ năng: quản lý, lãnh đạo, giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, lập kế hoạch.

4. Kỹ năng nghe và nói tiếng Anh tốt (bắt buộc).

5. Có khả năng làm việc dưới áp lực, kiên nhẫn, linh hoạt, chủ động trong công việc.

V. Mức lương và đãi ngộ:

1. Thỏa thuận theo năng lực: bao gồm lương cứng (20 triệu) + lương doanh số.

2.  Đóng BHXH, BHTN và các chế độ xã hội theo quy định của pháp luật.

3. Các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của công ty.

DỊCH VỤ

  • Chứng nhận
  • Đào tạo

TIN TỨC