HỆ THỐNG QUẢN LÝ SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN NGHỀ NGHIỆP
(Tiêu chuẩn quốc tế: ISO 45001:2018)

Theo báo cáo chưa đầy đủ của 63 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2015 trong khu vực có quan hệ lao động trên toàn quốc đã xảy ra 629 vụ tai nạn lao động chết người. Do đó, việc đảm bảo an toàn lao động cho người lao động và giảm thiệt hại về con người cũng như tổn thất chi phí phải bồi  thường đối với  tổ chức sử dụng lao động. Trên thế giới, theo thống kê của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), năm 2013 đã có 2,34 triệu người chết do các hoạt động công việc. Phần lớn trong số đó (2 triệu người) chết có liên quan đến vấn đề sức khỏe hơn là chấn thương. Viện An toàn và Sức khỏe lao động/nghề nghiệp, IOSH ước tính có khoảng 660.000 người chết mỗi năm do các bệnh ung thư phát sinh từ các hoạt động công việc.
Năm 1999, tiêu chuẩn OHSAS 18001 được ban hành lần đầu nhằm xây dựng các phương pháp quản lý đối với sức khỏe và an toàn nghề nghiệp, theo thống kê của các tổ chức chứng nhận trong nước, số lượng các tổ chức xây dựng, áp dụng và được chứng nhận có hệ thống quản lý phù hợp với tiêu chuẩn OHSAS 18001 còn rất ít, và hầu như  chưa được các tổ chức quan tâm áp dụng tại Việt Nam. Nhằm định hướng thúc đẩy, việc áp dụng phương pháp quản lý tiên tiến, theo chuẩn mực chung của tiêu chuẩn quốc tế, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành tiêu chuẩn ISO 45001:2015 nhằm giúp các tổ chức quản lý rủi ro OH&S và cải tiến kết quả hoạt động OH&S sẽ là một quyết định có tính chiến lược đối với tổ chức, có thể được sử dụng để thực hiện phát triển bền vững, đảm bảo cho người lao động được an toàn hơn và khỏe mạnh hơn đồng thời tăng lợi nhuận cho tổ chức.

1. Đối tượng áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001
Trước hết, chúng ta khẳng định rằng ISO 45001:2015 được xây dựng dựa trên mô hình quản lý các yếu tố có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe và an toàn của người lao động, cùng với hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn nhằm cho phép tổ chức cải tiến kết quả hoạt động OH&S của mình trong việc ngăn ngừa chấn thương và bệnh tật.
Tiêu chuẩn ISO 45001 được thiết kế để áp dụng cho bất kỳ tổ chức không phân biệt quy mô, loại hình kinh doanh. Tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn được thiết kế để tích hợp vào các quá trình quản lý của tổ chức.

2. Một số yếu tố (khía cạnh) ảnh hưởng tới sức khỏe và an toàn lao động
– 
Ngã từ trên cao
– Điện giật
– Vật rơi, đổ sập cơ sở sản xuất
– Máy, thiết bị cán, kẹp, cuốn
– Vật văng bắn
– Ô nhiễm môi trường
– Hỏa hoạn tại nơi sản xuất….

3. Lợi ích khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001
Tiêu chuẩn ISO 45001 dựa trên Hệ thống quản lý OH&S sẽ cho phép tổ chức cải tiến kết quả hoạt động OH&S của mình bằng cách
– Xây dựng và thực hiện chính sách và các mục tiêu OH&S
– Thiết lập các quá trình có hệ thống xem xét “bối cảnh” của tổ chức và có tính đến các rủi ro và cơ hội, các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác
– Xác định các mối nguy và rủi ro OH&S gắn với các hoạt động của tổ chức; tìm cách loại bỏ chúng, hoặc kiểm soát để giảm thiểu tác động tiềm ẩn
– Thiết lập các kiểm soát vận hành để quản lý các rủi ro OH&S cũng như các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác
– Nâng cao nhận thức về các rủi ro OH&S của tổ chức
– Đánh giá kết quả hoạt động OH&S và tìm cách cải tiến kết quả hoạt động đó thông qua các hoạt động thích hợp
– Đảm bảo người lao động có vai trò chủ động trong các vấn đề OH&S
– Việc kết hợp các biện pháp này sẽ đảm bảo tăng cường danh tiếng của tổ chức như là một nơi làm việc an toàn, và có thể có nhiều lợi ích trực tiếp hơn: Cải thiện khả năng đáp ứng với các vấn đề về tuân thủ pháp luật; giảm chi phí về tai nạn; giảm thời gian và chi phí cho việc gián đoạn vận hành; giảm chi phí đóng bảo hiểm; giảm sự vắng mặt và tỷ lệ biến động nhân sự; thừa nhận đã đạt tiêu chuẩn quốc tế (có thể tác động đến khách hàng đang quan tâm đến trách nhiệm xã hội)

4. Tiến trình xây dựng và ban hành tiêu chuẩn
–  ISO/CD 45001 (lần đầu tiên Ủy ban dự thảo) sẽ được công bố vào tháng 5 năm  2014;
–  ISO/DIS 45001 (đầu tiên dự thảo tiêu chuẩn quốc tế) sẽ được công bố vào tháng 2  năm 2015;
–  ISO/FDI 45001 (dự thảo cuối cùng tiêu chuẩn quốc tế) sẽ được công bố vào tháng 3 năm 2016;
–  ISO 45001 sẽ được công bố trong tháng 10 năm 2016.

5. Cấu trúc tiêu chuẩn
Cũng như các tiêu chuẩn quản lý hệ thống khác, tiêu chuẩn ISO  45001:2016 có các phần sau:
– Phạm vi
– Tài liệu tham khảo
–  thuật ngữ và định nghĩa
–  Bối cảnh của tổ chức
–  Lãnh đạo
–  Lập kế hoạch
–  Hỗ trợ
–  Hoạt động
–  Đánh giá hiệu quả
–  Cải tiến liên tục

Nguồn: Sưu tầm

Công ty TNHH QMS Việt Nam

DỊCH VỤ

  • Chứng nhận
  • Đào tạo

TIN TỨC