ISO 14001:2015 CÓ GÌ MỚI

ISO 14001 là một trong những tiêu chuẩn quản lý môi trường phổ biến nhất thế giới. Trên cơ sở soát xét lại nhằm đảm bảo tính phù hợp với yêu cầu trong tương lai, phiên bản ISO 14001:2015 đã đạt được sự đồng thuận quốc tế trong việc đưa ra các yêu cầu đối với một hệ thống quản lý môi trường. Nó giúp cải thiện tổ chức của họ gắn với đảm bảo hiệu suất môi trường thông qua sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên và giảm chất thải, đạt được lợi thế cạnh tranh và sự tin tưởng, sự tín nhiệm của các bên liên quan.

20 năm qua, với việc đưa ra các yêu cầu của quản lý môi trường, ISO 14001 đã là một trong những tiêu chuẩn được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới và là một công cụ kinh doanh quan trọng đối với nhiều tổ chức. Với con số hơn 300 000 chứng chỉ được cấp mỗi năm, ISO 14001 đứng ở vị trí khá cao trong chương trình nghị sự của nhiều tổ chức, những đơn vị quan tâm đến tác động môi trường.

Áp dụng ISO 14001:2015 là một hành động thiết thực nhằm chung tay bảo vệ môi trường .

Nhằm đảm bảo tính phù hợp của tiêu chuẩn đối với sự phát triển của thị trường, mới đây, ngày 15/09/2015, bản soát sét của ISO 14001 phiên bản 2015 (ISO 14001:2015 thay thế phiên bản ISO 14001:2004) đã chính thức được công bố và áp dụng. Phiên bản mới đáp ứng những xu hướng mới nhất, ví như thừa nhận của các công ty về sự cần thiết phải tính đến cả yếu tố bên ngoài lẫn bên trong có ảnh hưởng đến tác động của chúng, bao gồm cả biến đổi khí hậu.

Bản soát xét là kết quả công sức của 121 chuyên gia của ban kỹ thuật ISO /TC 207 /SC  1 về phát triển môi trường đại diện từ các bên liên quan từ 88 quốc gia.

ISO 14001:2015 chứa đựng những cải tiến, cải thiện trong một số điểm chính sau:

  • Cam kết của bộ phận lãnh đạo.
  • Sự gắn kết với đường lối chiến lược.
  • Bảo vệ môi trường, tập trung vào các sáng kiến chủ động.
  • Giao tiếp hiệu quả thông qua các chiến lược truyền thông.

Suy nghĩ trên cơ sở vòng đời của sản phẩm, dịch vụ, cân nhắc từng giai đoạn, quá trình từ lúc xây dựng, phát triển cho đến khi kết thúc.

Tính đến thời điểm hiện tại, ISO 14001 đã tồn tại được 20 năm. ISO 14001:2015 có thể áp dụng ở bất kì tổ chức nào, bất kể quy mô hoạt động hoặc lĩnh vực. Nó đưa ra những tiêu chí cho một hệ thống quản lý môi trường và có thể được chứng nhận. Hoạch định ra những khuôn khổ hành động cho một công ty hay tổ chức có thể làm theo để thiết lập một hệ thống quản lý mội trường hiệu quả. ISO 14001:2015 không quy định các tiêu chí hoạt động môi trường cụ thể nên tổ chức, doanh nghiệp có thể sử dụng toàn bộ hoặc một phần Tiêu chuẩn tương ứng, phù hợp để cải thiện hệ thống quản lý môi trường của mình.

Không thể công bố phù hợp tiêu chuẩn ISO 14001:2015 nếu tất cả các yêu cầu của nó được tích hợp vào HTQL môi truồng của tổ chức, doanh nghiệp đang áp dụng ISO 14001:2004 mà không có sự đánh giá loại trừ các điểm không phù hợp

Nguồn: Sưu tầm

Công ty TNHH QMS Việt Nam

DỊCH VỤ

  • Chứng nhận
  • Đào tạo

TIN TỨC