ISO 45001 – AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP THAY THẾ CHO OHSAS 18001

Tiêu chuẩn ISO/DIS 45001được ban hành vào ngày 14 tháng 1 năm 2016. Bản tiêu chuẩn dự thảo quốc tế này mô tả những yêu cầu có thể áp dụng cho Hệ thống Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (OHSMS)

ISO 45001 – An Toàn Sức Khoẻ Lao Động

Hơn 6300 người chết mỗi ngày do tai nạn lao động hoặc bệnh – đó là gần 2.3million mỗi năm.

Gánh nặng của chấn thương và bệnh nghề nghiệp là quan trọng, cho cả người lao động và nền kinh tế rộng lớn hơn, dẫn đến thiệt hại từ nghỉ hưu sớm, nhân viên vắng mặt và phí bảo hiểm tăng.

Để giải quyết vấn đề, ​​ISO đang phát triển một tiêu chuẩn mới, ISO 45.001 hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp – Yêu cầu, điều đó sẽ giúp các tổ chức giảm gánh nặng này bằng cách cung cấp một khuôn khổ để cải thiện an toàn lao động, giảm thiểu rủi ro tại nơi làm việc và tạo điều kiện làm việc an toàn hơn, trên toàn thế giới.

Các tiêu chuẩn hiện đang được phát triển bởi một ủy ban gồm các chuyên gia về sức khỏe và an toàn lao động, và sẽ theo hệ thống quản lý chung khác tiếp cận như ISO 14001 và ISO 9001. Nó sẽ đưa vào tài khoản tiêu chuẩn quốc tế khác trong lĩnh vực này như OHSAS 18001 , quốc tế Tổ chức lao động củaHướng dẫn ILO-OSH , tiêu chuẩn quốc gia khác nhau và các tiêu chuẩn lao động quốc tế của ILO và các công ước.

Tiêu chuẩn này dành cho ai?

ISO 45.001 được thiết kế để sử dụng cho bất kỳ tổ chức, bất kể kích thước hoặc tính chất công việc của mình, và có thể được tích hợp vào chương trình y tế và an toàn khác như chăm sóc sức khỏe người lao động và phúc lợi. Nó cũng giải quyết được nhiều, nếu không phải tất cả, các yêu cầu pháp lý trong lĩnh vực này.

Khi nào chính thức ban hành ISO 45001

Bản phác thảo này sẽ có sẵn thông qua các công ty chứng nhận  của bạn thành viên của ISO một khi nó đạt tới giai đoạn điều tra công khai (DIS) và Final Draft (FDI) giai đoạn cuối năm nay, trước khi tiêu chuẩn được công bố vào tháng Mười năm 2016. Tìm hiểu thêm về các giai đoạn phát triển các tiêu chuẩn .

Nguồn: Sưu tầm

Công ty TNHH QMS Việt Nam

DỊCH VỤ

  • Chứng nhận
  • Đào tạo

TIN TỨC