ISO  LÀ GÌ? CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN ISO LÀ NHƯ THẾ NÀO?

ISO là tên gọi tắt của Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế (International Organization for Standardization), một Tổ chức phi chính phủ (NGO), được thành lập ngày 23 tháng 2 năm 1947, trụ sở chính tại Geneva, Thụy Sĩ. Tổ chức ISO thiết lập các tiêu chuẩn quốc tế cho nhiều lĩnh vực và ngành nghề, và ngày nay các tiêu chuẩn này đã được công nhận trên toàn cầu. Hiện tại ISO có trên 150 quốc gia thành viên, và Việt Nam đã gia nhập ISO vào năm 1977.

Logo của Tổ chức ISO
Logo của Tổ chức ISO

Chứng nhận tiêu chuẩn ISO nghĩa là chứng nhận một tổ chức đạt được đúng những yêu cầu của tiêu chuẩn do ISO đặt ra. Tuy nhiên, tổ chức ISO lại không đứng ra chứng nhận điều này. Từ đó, các khu vực đứng ra thành lập các Cơ quan công nhận quốc tế riêng của khu vực mình, chịu trách nhiệm giám sát các Tổ chức công nhận nhằm đảm bảo việc chứng nhận ở các doanh nghiệp, quốc gia đều có giá trị như nhau. Những Cơ quan công nhận quốc tế uy tín nhất thế giới hiện nay là JAS-ANZ (Australia và New Zealand), UKAS (Anh), JAB (Nhật Bản), ANAB (Mỹ), RvA (Hà Lan)… Những tổ chức này cùng nhau sáng lập ra Diễn đàn công nhận quốc tế (IAF).

QMS Việt Nam, hoạt động từ năm 1998, là công ty thành viên của Tập đoàn chứng nhận QMS Australia, cung cấp dịch vụ về Đánh giá và Chứng nhận hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn quốc tế cho khách hàng tại Việt Nam, Lào, Campuchia, Sri Lanka. Chứng nhận của QMS mang dấu của JAS-ANZ, được thừa nhận ở các thị trường khác thông qua thỏa thuận thừa nhận, đặc biệt là thị trường châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ. Điều này có nghĩa là, khách hàng được QMS Việt Nam chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế sẽ được khách hàng ở các thị trường trên thế giới thừa nhận.

CÔNG TY TNHH QMS VIỆT NAM.

DỊCH VỤ

  • Chứng nhận
  • Đào tạo

TIN TỨC