CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ TRƯỞNG (LEAD AUDITOR)

THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ISO 9001:2015 

DOWNLOAD BROCHURE     ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN 
PHIẾU ĐĂNG KÝ   

 

Khoá đào tạo Đánh giá viên trưởng (Lead Auditor) do QMS Việt Nam phối hợp cùng Avanta Global (Singapore) tổ chức dưới sự công nhận và giám sát chặt chẽ từ IRCA. Các chuyên gia đánh giá viên trưởng tương lai sẽ nhận được chứng nhận có giá trị toàn cầu.

Khóa học được thiết kế nhằm cung cấp cho học viên các kỹ năng toàn diện về cả lý thuyết lẫn các kỹ thuật thực hành cần thiết cho việc thực hiện đánh giá Hệ thống chất lượng theo cách nhìn nhận của bên thứ ba, theo các yêu cầu của IRCA và Diễn đàn công nhận quốc tế IAF.

Học viên sẽ được trải nghiệm 05 ngày học liên tục đầy thú vị nhưng cũng đầy cam go và thử thách khi phải tham gia hơn 20 bài tập/hoạt động, liên tục tranh luận và thực tập dựa trên mô hình doanh nghiệp giả định, dưới sự giám sát và hỗ trợ của các giảng viên được công nhận quốc tế.

 

Cuối khóa học, học viên sẽ đạt được:

 • Kiến thức vững vàng về các nguyên tắc về đánh giá hệ thống quản lý chất lượng;
 • Thành thục các kỹ năng và kỹ thuật đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng.
 • Năng lực nhận biết và giải quyết các khó khăn trong việc đánh giá, nhìn nhận một hệ thống quản lý chất lượng. 

 

 • Phương pháp thực hành tạo cho các học viên tiếp cận với các tình huống thực tế.
 • Lý thuyết chuyên sâu giúp học viên hiểu rõ ý nghĩa của tiêu chuẩn và sự áp dụng của thực tiễn.

 

 • Các cán bộ tham gia vào Hệ thống Quản lý chất lượng hoặc các đối tượng phải đánh giá các nhà cung ứng / các nhà thầu phụ và thiết lập các đội đánh giá.
 • Các đánh giá viên tham gia vào việc thực hiện chứng nhận và các hoạt động đánh giá.
 • Các cán bộ chịu trách nhiệm chính cho việc thiết lập các hệ thống chất lượng.

 

Ngày 01Giới thiệu Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

 • ​Giới thiệu mục tiêu chung
 • Mô hình hoạt động, thực hành
 • Giới thiệu bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015,khái niệm và nguyên tắc về quản lý chất lượng
 • Thuật ngữ và định nghĩa trong tiêu chuẩn 9001:2015
 • Phân tích cấu trúc bậc cao của tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Ngày 02Nghiên cứu và phân tích những yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015

 • ​Tìm hiểu và phân tích các yêu cầu của tiêu chuẩn dưới góc nhìn đa chiều;
 • Phương pháp đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn và gia tăng giá trị của doanh nghiệp
 • Hiểu về hệ thống quản lý và các quy trình trong hệ thống
 • Phân biệt các loại “thông tin dạng văn bản”
 • Nguyên tắc xây dựng quy trình theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
 • Bài tập viết quy trình

Ngày 03: Bước đầu trở thành Đánh giá viên Hệ thống quản lý chất lượng

 • ​Khái niệm về đánh giá viên hệ thống
 • Những yêu cầu về chuyên môn và kỹ thuật và đạo đức của đánh giá viên
 • Phân loại các cuộc đánh giá theo quy định quốc tế
 • Nguyên tắc, quy trình đánh giá
 • Lập kế hoạch và hướng dẫn theo phương pháp ” tiếp cận theo quá trình”
 • Bài tập lập kế hoạch đánh giá

Ngày 04Tiến hành các hoạt động đánh giá một cách chuyên nghiệp và chuẩn mực

 • ​Các phương pháp đánh giá
 • Chuẩn bị Checklist theo chuẩn quốc tế
 • Tổ chức cuộc họp mở đầu
 • Các kỹ năng cần thiết khi tham gia đánh giá
 • Thực hành xem xét các “thông tin dạng văn bản”
 • Kỹ năng phỏng vấn/ ghi chú kết quả trong cuộc đánh giá
 • Bài tập lập checklist

Ngày 05Họp kết thúc và xây dựng báo cáo đánh giá theo tiêu chuẩn quốc tế

 • Phân loại sự không phù hợp trong quá trình đánh giá
 • Trình bày các ” phát hiện” trong quá trình đánh giá
 • Lập báo cáo đánh giá
 • Họp kết thúc và báo cáo kết quả đánh giá
 • Theo dõi quá trình khắc phục và đóng phiếu CARs.
 • Bài tập phân loại “phát hiện”
ĐĂNG KÍ KHÓA ĐÀO TẠO

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Nhằm đảm bảo chất lượng đạo tạo, QMS chỉ nhận tối đa 20 học viên trên nguyên tắc ưu tiên cho các học viên đăng ký trước.

Chỉ xác nhận chổ cho học viên khi QMS nhận được bảng đăng ký hoàn chỉnh và thanh toán đầy đủ học phí.

  Địa điểm:
Hồ Chí Minh
  Thời gian

     12-16/4/2021
 Thời lượng
      8h30-17h(trong 5 ngày)
QMS VIETNAM Co. Ltd.

 129E Nguyễn Đình Chính, Phường 8, Quận Phú Nhuận, HCM

 (+84 028) 3997 7080

 https://qms.com.vn

Thanks for contribution:

 

DỊCH VỤ

 • Chứng nhận
 • Đào tạo

TIN TỨC