Thực tiễn kinh tế cần phải thay đổi. Hậu quả môi trường và xã hội của các chiến lược tăng trưởng không bền vững ngày càng trở nên rõ ràng. Nền kinh tế tuần hoàn cung cấp một cách để chống lại khủng hoảng khí hậu, tăng cường năng lực thích ứng của chúng ta và làm cho xã hội bền vững và kiên cường hơn. Tiêu chuẩn và đánh giá sự phù hợp là một phần của giải pháp.

Đánh giá sự phù hợp và Hộp công cụ CASCO

Đánh giá sự phù hợp cho thấy liệu một sản phẩm, dịch vụ, quy trình, hệ thống, đôi khi là khiếu nại hoặc con người có đáp ứng các yêu cầu liên quan hay không. Các quy tắc và thủ tục được xác định áp dụng để chứng minh việc thực hiện các yêu cầu đó được nêu trong các tiêu chuẩn, quy định, hợp đồng, chương trình hoặc các tài liệu quy phạm khác.

Đánh giá sự phù hợp cung cấp sự đảm bảo rằng các nhu cầu hoặc mong đợi cụ thể đang được đáp ứng.

Hoạt động đánh giá sự phù hợp được thực hiện bởi các tổ chức đánh giá sự phù hợp (CABs) – QMS Việt Nam. Họ thường phân loại theo hoạt động, phạm vi và tính độc lập của họ:

  • Hoạt động đánh giá “của bên thứ ba”: Do tổ chức độc lập bên ngoài tiến hành đánh giá được gọi là tổ chức chứng nhận/công nhận. 
  • Đánh giá “bên thứ nhất”: được chính tổ chức hoặc bên được tổ chức ủy quyền tiến hành với các mục đích nội bộ 
  • Đánh giá “bên thứ hai”: là hoạt động đánh giá được tiến hành bởi các bên quan tâm đến tổ chức như khách hàng, nhà chung cấp…

QMS Việt Nam là đơn vị cấp chứng nhận các tiêu chuẩn ISO và là bên thứ 3 của hoạt động đánh  giá sự phù hợp.

Để đảm bảo CAB có thẩm quyền và có thể tin cậy, các thực thể này dựa vào các tiêu chuẩn có thể được tìm thấy trong loạt tiêu chuẩn ISO / IEC 17000 để đánh giá sự phù hợp, được gọi là Hộp công cụ CASCO. Một số tiêu chuẩn này được giải thích chi tiết hơn bên dưới. Chúng chứa các yêu cầu về năng lực, tính công bằng và hoạt động nhất quán, làm cơ sở để công nhận độ tin cậy của CAB.

Các loại hoạt động đánh giá sự phù hợp

Nhiều hoạt động đánh giá sự phù hợp khác nhau có thể mang lại sự yên tâm cho các chủ thể kinh doanh khi chúng ta chuyển sang nền kinh tế tuần hoàn. Cụ thể là:

Thử nghiệm

Thử nghiệm là quá trình được sử dụng để xác định các đặc tính của một mục thử nghiệm hoặc mẫu (đối tượng đánh giá sự phù hợp) theo một quy trình. Các yêu cầu đối với phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn được quy định trong tiêu chuẩn ISO / IEC 17025 cho phép các phòng thí nghiệm chứng minh rằng họ có năng lực kỹ thuật, khách quannhất quán có thể tạo ra kết quả hợp lệ và đáng tin cậy.

Sự kiểm tra

Kiểm tra là việc kiểm tra một mặt hàng (đối tượng đánh giá sự phù hợp) và xác định sự phù hợp của nó với các yêu cầu chi tiết hoặc trên cơ sở đánh giá chuyên môn với các yêu cầu chung. Yêu cầu đối với các cơ quan kiểm tra được quy định trong tiêu chuẩn ISO / IEC 17020.

Thẩm định

Xác nhận rằng thông tin được tuyên bố là “phù hợp” (đối tượng đánh giá sự phù hợp) là hợp lý liên quan đến mục đích sử dụng trong tương lai. Yêu cầu đối với các tổ chức xác nhận được quy định trong tiêu chuẩn ISO / IEC 17029.

Xác minh

Xác minh cung cấp xác nhận rằng thông tin được khai báo là “phù hợp” (đối tượng đánh giá sự phù hợp) được nêu trung thực. Yêu cầu đối với cơ quan xác minh được quy định trong tiêu chuẩn ISO / IEC 17029.

Chứng nhận

Chứng nhận cung cấp chứng thực độc lập (bên thứ ba) về sự phù hợpYêu cầu đối với tổ chức chứng nhận được quy định trong các tiêu chuẩn ISO / IEC 17021-1 (đối với hệ thống quản lý là đối tượng đánh giá sự phù hợp), ISO / IEC 17065 (đối với sản phẩm, quy trình và dịch vụ là đối tượng đánh giá sự phù hợp) và ISO / IEC 17024 (đối với người là đối tượng đánh giá sự phù hợp).

Ngoài các tiêu chuẩn này, Hộp công cụ CASCO còn chứa các yêu cầu đối với các tổ chức công nhận (ISO / IEC 17011), thông số kỹ thuật chung của tuyên bố của nhà cung cấp (ISO / IEC 17050) và dấu hợp quy (ISO / IEC 17030 ).

Hệ thống đánh giá sự phù hợp

Dựa trên tiêu chuẩn CASCO có liên quan, các tổ chức đánh giá sự phù hợp có thể công nhận lẫn nhau là có thẩm quyền – cho dù họ là các tổ chức công cộng (ví dụ: cơ quan kiểm tra của chính phủ) hay các tổ chức tư nhân, ví dụ như tổ chức chứng nhận).

Sử dụng các tiêu chuẩn từ loạt ISO / IEC 17000 đảm bảo thực hành đánh giá sự phù hợp hài hòa trên tất cả các tổ chức đánh giá sự phù hợp (CAB), cho phép các tuyên bố về sự phù hợp được ban hành có thể so sánh được trên toàn thế giới.

Các thỏa thuận đa phương được thực hiện trên cơ sở này đảm bảo sự công nhận lẫn nhau giữa các CAB cũng như chấp nhận lẫn nhau các kết quả đánh giá và tuyên bố về sự phù hợp.

Làm thế nào các hoạt động đánh giá sự phù hợp (ví dụ: thử nghiệm, kiểm tra, xác nhận, xác minh, chứng nhận) xây dựng niềm tin trong nền kinh tế tuần hoàn

Đánh giá sự phù hợp cung cấp sự đảm bảo rằng các nhu cầu hoặc mong đợi cụ thể đang được đáp ứng. Bất kể đó là kiểm tra đơn giản, điều tra mở rộng hay đánh giá chuyên môn phức tạp, Hộp công cụ CASCO hỗ trợ các phương pháp phổ biến để đánh giá sự phù hợp.

Được thực hiện trong bối cảnh nền kinh tế tuần hoàn, đánh giá sự phù hợp bổ sung thêm chất và độ tin cậy cho tuyên bố rằng các sản phẩm, quy trình, dịch vụ, hệ thống hoặc tuyên bố đáp ứng các yêu cầu cụ thể, do đó mang lại niềm tin vào các khía cạnh như khả năng tái chế, khả năng tái sử dụng, khả năng sửa chữa, khả năng nâng cấp, v.v.

Chu kỳ kỹ thuật đáng tin cậy

Người tiêu dùng và các công ty sẽ chỉ đầu tư vào các sản phẩm được chia sẻ với người khác hoặc được làm từ vật liệu tái chế nếu họ có thể tin tưởng rằng các sản phẩm đó an toàn, đáng tin cậy và phù hợp với mục đích. Tương tự, khi hàng hóa được chế tạo để tồn tại lâu dài được đưa ra thị trường với giá cao hơn hàng hóa của đối thủ cạnh tranh, lời hứa về tuổi thọ của họ cần phải đáng tin cậy. Đây là nơi đánh giá sự phù hợp có thể cung cấp các giải pháp. Đồ họa thông tin dưới đây minh họa cách các công cụ đánh giá sự phù hợp áp dụng trong suốt chu kỳ kỹ thuật, mang lại niềm tin và sự tự tin cho thị trường.

Các hoạt động đánh giá sự phù hợp dọc theo chuỗi giá trị giúp khép kín các vòng lặp trong chu trình kỹ thuật.

Phục hồi tài nguyên an toàn và hiệu quả trong chu trình sinh học

Từ cánh đồng đến đĩa, từ rừng đến máy hủy giấy, có nhiều giai đoạn dọc theo chuỗi giá trị thực phẩm và chất xơ, nơi có thể tránh lãng phí. Để tận dụng tối đa các nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá của chúng ta, những tài nguyên này cần phải lưu thông giữa các tác nhân kinh tế khác nhau. Nông dân, nhà sản xuất, nhà bán lẻ và người tiêu dùng cần biết chính xác những gì họ đang mua về thực phẩm, vải, thức ăn gia súc, nhiên liệu và các nguyên liệu thô tự nhiên khác. Đồ họa thông tin dưới đây minh họa cách các công cụ đánh giá sự phù hợp áp dụng trong suốt chu trình sinh học, cung cấp tính minh bạch và đảm bảo.

Các hoạt động đánh giá sự phù hợp giúp tối đa hóa việc phục hồi các chất dinh dưỡng và năng lượng trong các chu trình sinh học.

Để hiểu rõ hơn về các quy trình khác nhau được mô tả trong các infographics này và cách các hoạt động đánh giá sự phù hợp có thể hỗ trợ nền kinh tế tuần hoàn, vui lòng xem các ví dụ thực tế dưới đây.

Thách thức và giải pháp – ví dụ thực tế

Các công cụ CASCO cung cấp câu trả lời cho một số câu hỏi mà những người tham gia thị trường sẽ tự hỏi mình khi họ bắt tay vào con đường hướng tới một nền kinh tế tuần hoàn hơn. Các ví dụ được liệt kê dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về infographics ở trên, minh họa hai loại luồng tài nguyên tuần hoàn.

Làm thế nào để bạn đảm bảo rằng một mặt hàng hoặc các bộ phận của nó có thể được tái chế?

→ Phương pháp / giải pháp: Các vật liệu đã qua sử dụng có thể được thử nghiệm trong phòng thí nghiệm để đánh giá sự phù hợp của chúng đối với quá trình nấu chảy và đúc lại.

🛠 Công cụ CASCO áp dụng: Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 cho phép các phòng thí nghiệm chứng minh rằng họ có năng lực kỹ thuật, vô tư và nhất quán có thể tạo ra kết quả hợp lệ và đáng tin cậy.

Làm thế nào để bạn đảm bảo rằng việc lắp ráp các thành phần mới và tái sử dụng hoạt động như dự định?

→ Phương pháp / giải pháp: Kiểm tra với phán đoán chuyên nghiệp có thể được sử dụng để kiểm tra xem loại lắp ráp hoặc lắp ráp riêng lẻ có còn phù hợp với mục đích hay không.

🛠 Công cụ CASCO áp dụng: Đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO / IEC 17020 đảm bảo rằng các cơ quan kiểm tra luôn thực hiện kiểm tra có thẩm quyền và vô tư.

Làm thế nào để bạn đảm bảo các tuyên bố về khả năng tái chế hoặc khả năng sửa chữa có thể được tin cậy?

→ Cách tiếp cận / giải pháp: Tính hợp lý của các khiếu nại đó có thể được xác nhận trong quá trình xác nhận.

🛠 Công cụ CASCO áp dụng: Tiêu chuẩn ISO / IEC 17029 đảm bảo hoạt động nhất quán và tính công bằng của các cơ quan xác nhận / xác minh, được hiểu là xác nhận độ tin cậy của thông tin được khai báo trong khiếu nại.

Làm thế nào để bạn đảm bảo rằng các tuyên bố của các thành phần vật liệu tái chế là chính xác?

→ Cách tiếp cận/giải pháp: Tính trung thực của các thông tin trong tờ khai có thể được xác nhận trong quá trình xác minh.

🛠 Công cụ CASCO áp dụng: Tiêu chuẩn ISO / IEC 17029 vì nó cũng áp dụng cho các cơ quan xác minh, đảm bảo hoạt động nhất quán và vô tư.

Làm thế nào để bạn đảm bảo rằng các sản phẩm tái chế an toàn cho người tiêu dùng?

→ Phương pháp tiếp cận / giải pháp: Sản phẩm có thể được chứng nhận, bao gồm bằng cách thử nghiệm sản phẩm và kiểm toán các quy trình sản xuất.

🛠 Công cụ CASCO áp dụng: Tiêu chuẩn ISO / IEC 17065 đảm bảo rằng các sản phẩm, quy trình hoặc dịch vụ phù hợp với các yêu cầu cụ thể trong tiêu chuẩn và các tài liệu quy phạm khác của chương trình chứng nhận.

Làm thế nào để bạn đảm bảo rằng các dịch vụ vận chuyển và vận chuyển đều tiết kiệm năng lượng và lượng khí thải thấp?

→ Phương pháp tiếp cận / giải pháp: Dịch vụ có thể được chứng nhận, bao gồm thông qua đánh giá việc cung cấp dịch vụ.

🛠 Công cụ CASCO áp dụng: Tiêu chuẩn ISO / IEC 17065 vì nó cũng áp dụng cho chứng nhận dịch vụ.

Làm thế nào để bạn đảm bảo các quy trình có tỷ lệ thu hồi cao với khối lượng chất thải thấp?

→ Phương pháp tiếp cận / giải pháp: Các quy trình có thể được chứng nhận, bao gồm bằng cách kiểm tra hoạt động của quy trình và xác minh dữ liệu.

🛠 Công cụ CASCO áp dụng: Tiêu chuẩn ISO / IEC 17065 vì nó cũng áp dụng cho việc chứng nhận các quy trình.

Làm thế nào để bạn chứng minh rằng một hệ thống quản lý chuỗi cung ứng có hiệu quả?

→ Phương pháp tiếp cận / giải pháp: Hệ thống quản lý có thể được chứng nhận.

🛠 Công cụ CASCO áp dụng: Các tổ chức chứng nhận sử dụng loạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17021 đảm bảo năng lực của các nhóm đánh giá, nguồn lực đầy đủ, tuân theo một quy trình nhất quán và mang lại kết quả khách quan.

Làm thế nào để bạn đảm bảo rằng bảo trì và sửa chữa được thực hiện bởi nhân viên có thẩm quyền?

→ Phương pháp tiếp cận / giải pháp: Những người thực hiện bảo trì và sửa chữa có thể được chứng nhận.

🛠 Công cụ CASCO áp dụng: Tiêu chuẩn ISO / IEC 17024 đảm bảo rằng các tổ chức chứng nhận vận hành các chương trình chứng nhận cho người hoạt động một cách nhất quán, có thể so sánh và đáng tin cậy.

Nguồn : iso.org

DỊCH VỤ

  • Chứng nhận
  • Đào tạo

TIN TỨC