LỢI ÍCH CỦA ISO 9001:2015 so với ISO 9001:2008

So với phiên bản ISO2008 : 2015 thì phiên bản ISO 9001:2015 là một trong những điều đáng mong đợi nhất, vì nó giới thiệu những thay đổi rất đang kể tring các tiếp cận và trong khái niệm của Hệ thống quản lý chất lượng. ISO 9001:2015 cũng mang lại nhiều thách thức cho việc thực hiện, chuyển đổi và bảo trì Hệ thống quản lý chất lượng, nhưng nếu tất cả mọi thứ đều thực hiện đúng và đầy đủ thì ISO 9001:2015 sẽ mang đến cho Hệ thống quản lý chất lượng của bạn nhựng lợi ích như sau:

  • Tích hợp tốt hơn với các hoạt động kinh doanh khác.
  • Tăng cường các phương pháp tiếp cận qut trình và chu trình PDCA.
  • Hệ thống được phân cấp và tạo ra trách nhiệm cho toàn bộ tổ chức.
  • Tham gia nhiều trong các công việc quản lý của Hệ thống quản lý chất lượng.
  • Suy nghĩ dựa trên tư duy rủi ro.
  • Chú trọng hơn về giám sát hiệu suất.

Các phiên bản mới của tiêu chuẩn ISO cung cấp cho chúng ta một cơ hội mới để cải thiện Hệ thống quản lý Chất lượng và hãy đến với QMS để nắm bắt cơ hội này. Với mong muốn giúp đỡ các doanh nghiệp xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng ngày càng hiệu quả, công ty QMS tạo điều kiện để giúp đỡ cho các doanh nghiệp Việt Nam trong việc tiếp cận với ISO 9001:2015 để nâng cấp hệ thống thông qua chương trình hỗ trợ Tư vấn miễn phí ISO 9001:2015 tại doanh nghiệp.

 

 

  Infographic iso 9001:2015
  Infographic iso 9001:2015

 

Mọi thông tin liên hệ qua:

=> Hotline: 0939 680 139 (Mr.Vinh) hoặc 08 3997 7080

=> Email: contact@qms.com.vn

=> Facebook: www.facebook.com/QMSVietnam

DỊCH VỤ

  • Chứng nhận
  • Đào tạo

TIN TỨC