Một số khó khăn trong việc áp dụng ISO 9000 ở Việt Nam

Thay đổi tập quán (đúng hơn là triết lý) về quản lý như:

– Làm đúng ngay từ đầu hay mạnh dạn làm sai đâu sửa đó

– Quản lý theo quá trình (MBP) hay chỉ theo mục tiêu (MBO)

– Cơ cấu tổ chức theo chéo – chức năng hay chỉ trực tuyến

– Vì mục tiêu lâu dài hay ngắn hạn, thậm chí “chụp giựt”

Quá trình gian khổ để hiểu thấu đáo ISO 9000

– ISO 900 chỉ nêu định hướng các quá trình lớn

– Cần vận dụng kiến thức của nhiều môn quản lý đề nắm được nội dung

– Cần dũng cảm đánh giá thực trạng của doanh nghiệp (tài chính và quan trọng hơn nhiều là vị thế cạnh tranh)

– Kiên trì, sáng tạo để hoạch định kế hoạch chất lượng

Nhận thức của các cấp Lãnh đạo và Chủ doanh nghiệp

– Chưa nhận thức đầy đủ vai trò của quản lý đối với hiệu quả kinh doanh

– Chưa coi khoa học quản lý là một “bí quyết” (Know-how)

– Chưa có tập quản và nhu cầu đào tạo, huấn luyện thường xuyên trong doanh nghiệp.

Công ty TNHH QMS Việt Nam

DỊCH VỤ

  • Chứng nhận
  • Đào tạo

TIN TỨC