QMS CHO NGÀNH THỨC ĂN CHĂN NUÔI GMP+    

Với hơn 13.400 công ty tham gia tại hơn 70 quốc gia, GMP+ là một tổ chức hàng đầu trên thị trường chứng nhận đảm bảo an toàn thức ăn chăn nuôi. Chứng nhận GMP+ giúp sự doanh nghiệp có sự đảm bảm chất lượng khi kinh doanh trong ngành thức ăn chăn nuôi quốc tế.

Năm 1992, kế hoạch chứng nhận thức ăn chăn nuôi GMP+ đã được đề ra, sau đó phát triển thành một chương trình chứng nhận đầy đủ bằng cách tích hợp các yêu cầu quản lý chất lượng ISO, HACCP với các yếu tố khác (Được gọi là GMP+)

Dấu “+” là ký hiệu của sự tích hợp của HACCP – Phân tích các mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn. Nền tảng của hệ thống GMP+ được xác định một phần dựa trên sự cải tiến liên tục theo chu trình PDCA: Lập kế hoạch, Thực hiện, Kiểm tra và Điều chỉnh, được hiểu là viết ra những gì mình đang làm, làm những gì mình đã viết ra và cung cấp bằng chứng đã thực hiện một cách hiệu quả.

Chương trình chứng nhận GMP+ cho thức ăn chăn nuôi không chỉ xác định các điều kiện liên quan đến cơ sở sản xuất thức ăn, mà còn liên quan đến quá trình bảo quản, vận chuyển, nhân viên, quy trình, tài liệu… Cùng với các đối tác, GMP+ xác định các điều kiện rõ ràng để đảm bảo sự an toàn và ổn định của thức ăn chăn nuôi các tổ chức chứng nhận có thể tiến hành đánh giá độc lập. Các công ty được chứng nhận GMP+ được cung cấp những thông tin hữu ích và thực tế, chẳng hạn như các cơ sở dữ liệu, các ấn bản, các câu hỏi thường gặp, các khóa học và hội thảo.

Với hơn 13.400 công ty tham gia tại hơn 70 quốc gia, GMP+ là một tổ chức hàng đầu trên thị trường chứng nhận đảm bảo an toàn thức ăn chăn nuôi. Chứng nhận GMP+ giúp sự doanh nghiệp có sự đảm bảm chất lượng khi kinh doanh trong ngành thức ăn chăn nuôi quốc tế.

Nhãn hiệu chất lượng của GMP+ cho khách hàng và đối tác biết được rằng các thành viên tham gia vào chuỗi cung ứng thức ăn chăn nuôi quốc tế đảm bảo độ tin cậy, chất lượng, tính ổn định và an toàn. Điều đó có nghĩa là họ đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn quy định của ngành thức ăn chăn nuôi trong nước và quốc tế.

Phạm vi áp dụng

– Áp dụng cho hoạt động kinh doanh thức ăn chăn nuôi:

Bao gồm kinh doanh tất cả các loại thức ăn chăn nuôi (thức ăn tổng hợp, hỗn hợp, phụ gia và nguyên liệu cho thức ăn chăn nuôi) và đa dạng từ kinh doanh định hướng quốc tế, ví dụ như nguyên liệu hoặc phụ gia thức ăn đến kinh doanh thức ăn thô và các loại thức ăn thô khác nhau (thường cung cấp cho nông dân chăn nuôi gia súc).

– Áp dụng cho hoạt động bảo quản và vận chuyển thức ăn chăn nuôi:

Phạm vi chứng nhận này dành cho hoạt động của các công ty bảo quản và vận chuyển. Điều này bao gồm các hoạt động cơ bản như hút, làm sạch, làm khô, lưu trữ thực tế, thông gió và giao hàng. Các yêu cầu cụ thể cho các bước này được đề cập trong một số phần riêng biệt.

Các công ty bảo quản và vận chuyển đôi khi cũng thực hiện các hoạt động khác trong khuôn khổ hoạt động “thực hiện bảo quản tốt”. Tất nhiên những điều này phải được kiểm soát dựa trên nguyên tắc HACCP. Việc sử dụng không phải là sự kết hợp từ những phần riêng biệt mà là từ một phần duy nhất với nhiều yêu cầu.

Công ty TNHH QMS Việt Nam

DỊCH VỤ

  • Chứng nhận
  • Đào tạo

TIN TỨC