QUẢN LÝ HỆ THỐNG ISO 9001 THEO XU HƯỚNG MỚI

Ngày nay với quá trình hội nhập và toàn cầu hóa tạo nên sự cạnh tranh khá lớn nên để đứng vững các tổ chức phải kiếm cho mình một hướng đi riêng biệt để tạo ưu thế cạnh tranh cho riêng mình. Việc quản lý hệ thống iso 9001 cũng không tránh khỏi bắt buộc những thay đổi theo xu hướng mới. Sau đây là một kế hoạch để quản lý hệ thống của doanh nghiệp bắt kịp xu hướng bây giờ:

  • Sử dụng tích hợp các công cụ để quản lý: việc tích hợp góp phần đảm bảo hệ thống thống hoạt động giảm thiểu sự thiếu hay dư thừa nguồn lực, giúp hệ thống hoạt động nhịp nhàng. Đi đôi với tích hợp là xây dựng kế hoạch, quy trình quản lý, đào tạo nguồn lực và hồ sơ theo quy chuẩn iso 9001
  • Tích hợp các hệ thống với nhau: kết hợp các hệ thống theo tiêu chuẩn như ISO 14000, 18000 hay mô hình quản GMP, HACCP… giúp hệ thống phát triển cao hơn. Tạo thêm nhiều kiến thức cho doanh nghiệpvà nhân viên về nhiều mô hình khác nhau từ đó phát huy nội lực của doanh nghiệp. Đồng thời việc tích hợp tạo nên một mô hình đồng nhất đầy đủ các thành phần, tổ chức chỉ cần chăm sóc cho hệ thống phát triển bền vững hạn chế các sai sót trong quá trình xây dựng.

Áp dụng các ứng dụng công nghệ vào hệ thống: Với sự phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin thì việc áp dụng nó vào hệ thống là điều không thể tránh khỏi đây là xu hướng phát triển chung trên thế giới. Việc ứng dụng giúp gia tăng sức mạnh và sự bền vững của hệ thống, giúp hệ thống hoạt động linh hoạt nhanh chóng, quá trình chia sẽ và cập nhật thuận tiện hơn.

Áp dụng quản lý hệ thống theo tiêu chuẩn iso 9001 là điều bắt buộc, đảm bảo cho sự phát triển của doanh nghiệp nhưng quá trình áp dụng phái đúng tiêu chuẩn và bài bản, biết áp dụng xu hướng để đưa vào hệ thống phát triển vững mạnh.

Công ty TNHH QMS Việt Nam

DỊCH VỤ

  • Chứng nhận
  • Đào tạo

TIN TỨC