Chứng nhận ISO 9000

Quản lý chất lượng

Chứng nhận ISO 14000

Quản lý môi trường

Chứng nhận ISO 22000

An toàn thực phẩm

Chứng nhận ISO 27000

An toàn thông tin

Chứng nhận ISO 50000

Quản lý năng lượng

Chứng nhận ISO 17025

Tiêu chuẩn Phòng thí nghiệm

Chứng nhận HACCP

An toàn thực phẩm

Chứng nhận GLOBAL G.A.P

Sản xuất nông nghiệp tốt

Chứng nhận OHSAS 18000

An toàn Nghề nghiệp

Chứng nhận GMP

Sản xuất tốt

VietGAP

VietGAP

LEAN VÀ NĂNG SUẤT

Lean và năng suất

ISO 45000

Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

Hệ thống quản lý an toàn cho sản phẩm thiết bị y tế

ISO 13485 : Hệ thống quản lý an toàn cho sản phẩm thiết bị y tế

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

Quy trình đào tạo & chứng nhận

Khảo sát thực trạng

Khảo sát thực trạng

Đo lường khoảng cách giữa thực trạng hệ thống quản lý của doanh nghiệp và yêu cầu tiêu chuẩn.

Xây dựng hệ thống

Xây dựng hệ thống

Hỗ trợ Doanh Nghiệp tìm giải pháp và xây dựng hệ thống quản lý mới đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn một các đơn giản, linh hoạt và hiệu quả nhất.

Đào tạo

Đào tạo

Đào tạo nhận thức về tiêu chuẩn và Đánh giá viên nội bộ cho và các kiến thức, kỹ năng cần thiết để thiết lập và duy trì hệ thống.

Đánh giá Chứng nhận

Đánh giá Chứng nhận

Tiến hành Đánh giá chứng nhận độc lập từ QMS Certification Services và đạt chứng nhận được công nhận bởi JAS-ANZ.

Duy trì Hệ thống

Duy trì Hệ thống

Đảm bảo hệ thống mới của bạn luôn tạo ra giá trị cho hoạt động kinh doanh và cải tiến liên tục.

 Top