Chứng nhận ISO 9000

Tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001

Tiêu chuẩn quản lý chất lượng có thể đáp ứng cho mọi doanh nghiệp bất kể doanh nghiệp của bạn lớn hay nhỏ. Khi doanh nghiệp của bạn đạt được tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001, bạn sẽ có được những lợi ích sau:

 • Tiết kiệm tiền
 • Gia tăng lợi nhuận  
 • Tạo lợi thế cạnh tranh
 • Đáp ứng nhiều khách hàng hơn 

ISO 9001 là gì?

Một hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 sẽ giúp bạn liên tục giám sát và quản lý chất lượng trong tất cả các hoạt động. tiêu chuẩn quản lý chất lượng được công nhận rộng rãi nhất trên thế giới, nó giúp doanh ng hiệp vạch ra cách để đạt được các tiêu chuẩn, cũng như điểm chuẩn để doanh nghiệp đánh giá năng lực bản thân.   


Lợi ích của việc quản lý chất lượng ISO 9001 là gì?

 • Tạo lợi thế cạnh tranh so với đối thủ trong thị trường của bạn
 • Quản lý chất lượng tốt hơn sẽ giúp bạn đáp ứng nhu cầu của khách hàng
 • Làm việc hiệu quả sẽ tiết kiệm thời gian, tiền bạc và nguồn lực
 • Cải thiện hiệu suất hoạt động sẽ cắt giảm các lỗi và tăng lợi nhuận
 • Thúc đẩy và gắn kết đội ngũ nhân viên với quy trình làm việc của nội bộ
 • Thu hút đươc nhiều khách hàng tiềm năng bằng việc nâng cao dịch vụ khách hàng
 • Mở rộng cơ hội kinh doanh

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 - Hệ thống quản lý chất lượng

 • ISO 9000:2015 - là hệ thống quản lý chất lượng - Cơ sở và từ vựng
 • ISO 9001:2015 - là hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu của tiêu chuẩn